Graviditetsrelaterade sjukdomar drabbar många inom handel och vård

Pressmeddelande
16 november 2022klockan 02.00

Diagnoser med koppling till graviditet är den tredje vanligaste orsaken till både kort- och långvarig sjukfrånvaro för kvinnor mellan 16 och 45 år i arbetslivet. Hälften av sjukfallen beror på foglossning, det vill säga rygg- och bäckensmärta, och oftast drabbas anställda inom handeln och i vården. Det visar aktuell statistik från Afa För­säkring.

– Den nya rapporten bygger på en genomgång av 5 168 försäkringsärenden med graviditetsrelaterad sjukfrånvaro för kvinnor mellan 16 och 45 år. Sjukfallen startade 2019 och 2020 och Afa Försäkring har betalat ut ersättning för sjukfrånvaron via avtalsgruppsjukförsäkringarna AGS och AGS-KL, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Graviditetsrelaterade sjukdomar är den tredje vanligaste orsaken till både kort- och långvarig sjukfrånvaro för kvinnor mellan 16 och 45 år i arbetslivet. De två vanligaste orsakerna är psykiska och muskuloskeletala diagnoser.

Anställda i vården och försäljare inom handel står för flest sjukfall

– Om graviditetsrelaterade sjukdomar och besvär leder till sjukfrånvaro beror delvis på vilka yrkesuppgifter den drabbade har. Därför är det intressant att se vilka yrkesgrupper som har flest graviditetsrelaterade sjukfall och vilka som har högst risk för sjukfrånvaro, säger Elin Henriksson.

Korta sjukfall är vanligast inom gruppen försäljare inom handel, m.m. som står för nästan en tredjedel av sjukfallen. Flest långa sjukfall har undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. och försäljare inom handel, m.m. Tillsammans står yrkesgrupperna för nästan två av fem sjukfall. Detta är också yrkesgrupper som sysselsätter många kvinnor mellan 16 och 45 år.

– Om antalet sjukfall sätts i relation till antalet sysselsatta kvinnor mellan 16 och 45 år ser vi att metall- och övrigt industriellt arbete och livsmedelsarbete högst risk att drabbas av kortvarig sjukfrånvaro. När det gäller långvarig sjukfrånvaro har tandvårdsarbete och yrkesförare högst risk, säger Elin Henriksson.

Typfall graviditetsrelaterad sjukfrånvaro

– Vid kortvarig graviditetsrelaterad sjukfrånvaro är typfallet en butikssäljare i 30-årsåldern som har drabbats av foglossning. När det gäller långvarig sjukfrånvaro med koppling till graviditet är typfallet en undersköterska i 30-årsåldern som drabbats av foglossning, säger Elin Henriksson.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Elin Henriksson.

Mer information:

Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas.
Rapporten Sjukfrånvaro på grund av graviditetsrelaterade sjukdomar och besvär finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

I rapporten redovisas statistik över kortvarig sjukfrånvaro för arbetare inom privat sektor och statistik över långvarig sjukfrånvaro för både arbetare inom privat sektor och anställda inom kommuner och regioner. Att statistik över kortvarig sjukfrånvaro endast redovisas för arbetare inom privat sektor beror på att Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS börjar gälla från dag 15 i sjukskrivningen medan AGS-KL börjar gälla från dag 91.

Rapporten omfattar inte graviditetspenningärenden, då Afa Försäkring normalt inte ersätter denna typ av ärenden.

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sjukförsäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.

Kontakt:
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.