Glädje som låter kan skada – film om bullerskador

Pressmeddelande
17 maj 2017klockan 05.00

I samband med Förskolans dag den 18 maj uppmärksammar AFA För­säkring en film om arbetsmiljön i bland annat förskolan, där risk för bullerskador finns. Detta är en av flera filmer i den nya serien ”Wake up – Dr West testar yrken”.

– Tanken med filmserien är att öka intresset för arbetsmiljöfrågor, särskilt bland unga i arbetslivet. Med de här filmerna gör vi det på ett underhållande och lärorikt sätt. Vi vill med förebyggande exempel främja bättre arbetsmiljöer och hälsa i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Så undviker man buller i förskolan

I en av filmerna tipsar Samuel West, psykolog, doktor i organisationspsykologi och programledare i filmserien, om en app som kan mäta buller.

– Det är lätt att underskatta faran med buller. Skadorna upptäcks ofta i ett sent skede. Det värsta är att man inte kan bota de här skadorna, säger Samuel West.

Många inom förskolan är sjukskrivna på grund av stress och forskning visar att buller är en stor orsak till stressen. I filmen om buller i förskolan deltar Emma Lewis som jobbar på Nicandergatans förskola i Helsingborg.

– Oftast är det glädje som låter och ibland kan det vara någon som är ledsen. Men annars är det många människor på en och samma plats, så det blir många röster, säger Emma Lewis.

– Man tänker inte på ljudnivån dagligen, men man märker ofta av det när man kommer hem. Då kan man vara lite trött och känsligare för höga ljud. Jag vet kollegor som har nedsatt hörsel. Det är en utmaning för oss att förbättra ljudmiljön, säger hon.

Forskare från Umeå universitet har visat att bullret kan minskas genom att välja tystare leksaker och genom smart förvaring. När barnen vänder en låda leksaker upp och ner kan bullret stiga till över 100 decibel. Människans öra kan ta skada av ljud från 85 decibel och uppåt, lite beroende på vilken form av ljud det är.

– Det är viktigt att vi pratar med barnen och visar hur vi handskas med olika material på förskolan, vad vi gör och vad vi inte gör, säger Emma Lewis.

Bullerskador i olika arbetsmiljöer skiljer sig åt

Buller är även ett problem inom bland annat industri- och byggbranschen, där hörselnedsättning är vanligt förekommande. Även tinnitus kan vara en konsekvens av bullrig arbetsmiljö. Bland män är bullerskador den näst vanligaste arbetssjukdomen. I Dr West-filmen om snickaryrket nämns hörselkåpor som förebyggande tips för att undvika hörselnedsättning.

Men i förskolan och även på andra arbetsplatser, som inom vården och på kontor, är det inte alltid som buller leder till just hörselskador. Det kan vara andra skador som uppstår:

– Arbetsskadorna på dessa arbetsplatser beskrivs istället i termer av stress, huvudvärk, trötthet och ohälsa. Och inom förskolläraryrket ökar bullerskadorna, säger Samuel West.

Tips som kan förebygga skador av buller i förskolan

Konkreta åtgärder som kan förebygga arbetsskador uppmärksammas i alla filmerna med Dr West. Filmserien uppmärksammar 12 olika yrken och är framtagen med utgångspunkt i den forskning AFA Försäkring finansierar och i statistik från AFA Försäkrings skadedatabas. Här är tre tips som kan bidra till mindre buller i förskolan:

  • Köp in leksaker av mjuka och dämpande material.
  • Förvara leksaker i lådor klädda med dämpande material.
  • Dela in barnen i mindre grupper.

Mer information:

Arbetsmiljöverket har tagit fram en gratis app som kan mäta ljudnivån på arbetsplatser. Ta reda på mer om buller i arbetslivet, se filmen och ladda ner den förebyggande appen via afaforsakring.se/forebyggande/wake-up

På denna sida finns även övriga filmer i filmserien

Länk till filmtrailer https://www.youtube.com/watch?v=B5pruE-yqJg 

Forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning
 

Kontakt: Susanna Stymne Airey, chef FoU-beredningen AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se
 

Text: Linda Harling