Framtidens arbetsliv är redan här – skapa ett hållbart arbetsliv med SAM

Pressmeddelande
14 oktober 2020klockan 06.00

Hur kan Systematiskt arbetsmiljö­arbete (SAM) hjälpa till att skapa en hållbar arbetsplats? Vad tror vi om framtidens kontor och att leda i ständig förändring? I samband med den europeiska arbetsmiljöveckan bjuder AFA För­säkring in till en livesänd FoU-dag den 21 oktober, då bland annat aktuell forskning presenteras.

Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring. Foto: Kristina Sahlén

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen.

– Den pågående covid-19-pandemin har bidragit till ett ökat intresse för arbetsmiljöfrågor där ämnen som hållbarhet och hälsa finns på agendan på ett helt annat sätt än tidigare. Den snabba omställningen har ställt nya krav på flexibilitet och digitalisering. Det i sin tur har haft en stor påverkan på arbetslivet, arbetsmiljöarbetet och förutsättningar för ledarskap, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

– Det känns angeläget och viktigt att under arbetsmiljöveckan lyfta den forskning som finns inom dessa områden och inspirera till samtal och reflektion. Genom att livesända det här webbinariet, med fokus på framtidens arbetsliv och hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bidra till att skapa hållbara arbetsplatser, vill vi nå ut till en bredare målgrupp med den kunskap som finns. För oss är det viktigt att den forskningen vi finansierar kommer till praktisk nytta i arbetslivet, säger Helena Jahncke.

Under det livesända webbinariet möter du bland annat forskarna Cecilia Österman, Eva Vingård, Stig Vinberg, Susanna Toivanen, Leif Denti och Calle Rosengren. Moderator: Ellinor Persson.

Du får under förmiddagen även ta del av verktyg som kan bidra till att skapa en hållbar arbetsplats.

Media hälsas välkomna att delta i webbinairet

Tid: Onsdag 21 oktober 2020 kl. 10.00–12.00

Anmäl dig här senast måndag 19 oktober. OBS! Använd en annan webbläsare än Internet Explorer när du klickar på anmälningslänken!

En länk för anslutning till webbinariet kommer att skickas den 20 oktober till dig som är anmäld.

Program och mer information hittar du här. 

Har du frågor om webbinariet, kontakta oss på fouevent@afaforsakring.se eller Ulf Härnström på telefon 08-696 44 42.

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

 

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på AFA Försäkrings FoU-webb.