Forskning om tystnadskultur kan förebygga sexuella trakasserier inom scenkonsten

Pressmeddelande
23 augusti 2021klockan 07.00

När Metoo-rörelsen belyste sexuella trakasserier i tv-, film- och teaterbranschen pekades en kultur av att tiga om missförhållanden ut som en av orsakerna till kränkningarna. Anna Lundberg, vid Linköpings universitet, tilldelas 3 881 000 kronor av Afa För­säkring för att undersöka tystnadskulturen inom scenkonsten och för att ta fram ett metodstöd som kan bidra till att förebygga och hantera trakasserier i branschen.

– Vi ska studera den tystnadskultur som, enligt en kommissionsrapport som publicerades efter Metoo-uppropet, är ett av de huvudsakliga skälen till att sexuella trakasserier och andra typer av trakasserier kan förekomma inom scenkonstbranschen, säger Anna Lundberg, docent i genusvetenskap vid Linköpings universitet.

– Vi ska undersöka mekanismerna bakom tystnadskulturen, hur den kan förebyggas och hur den bidrar till arbetsmiljöproblem som sexuella trakasserier.

Anna Lundberg har tidigare bland annat forskat på teater för barn och unga och de utmaningar det kan innebära att hantera mötet med en ung publik. Nu ska hon studera varför scenkonstbranschen tycks vara en av de branscher där en kultur av tigande om missförhållanden uppstår och hålls vid liv.

– Trakasserier handlar inte bara om offer och förövare. Det handlar också om kollegor som ser vad som händer, och antingen inte säger något eller i bästa fall säger ifrån. Forskning har visat på ett samband mellan arbetsplatskultur, arbetsplatsens policy för kränkande särbehandling och trakasserier och medarbetarnas sätt att antingen vara tysta eller tala. Men man vet inte tillräckligt om vad som gör att den här typen av missförhållanden kan fortsätta, säger Anna Lundberg.

– Så vi ska intervjua arbetstagare inom scenskonstbranschen om deras upplevelser av trakasserier och arbetsplatskultur. Det handlar om de som är involverade i konstnärliga processer, som till exempel skådespelare, regissörer, scenografer, sminkörer och ljud- och ljustekniker. Vi ska också observera hur de interagerar med varandra i repetitions- och mötessammanhang. Sedan ska vi studera policydokument och göra intervjuer med arbetsgivare för att se hur de förhåller sig till diskrimineringslagen och hur de arbetar förebyggande mot sexuella trakasserier.

Ett metodstöd för hantering av kränkningar och trakasserier

Sedan Metoo-uppropet har scenkonstbranschens partsgemensamma råd för arbetsmiljöfrågor fokuserat på att förebygga diskriminering och främja mångfald. I projektets avslutande del ska Anna Lundberg samarbeta med branschens parter.

– När vi har samlat in kunskap om tystnadskulturen inom scenkonsten kommer vi tillsammans med representanter för arbetsgivare och fackförbund att ta fram ett metodstöd. Det ska bli ett stöd baserat på kunskap med generaliserade fall, som till exempel beskriver någon form av trakasseri som inträffat i en repetitionssituation, säger Anna Lundberg.

– Med hjälp av stödet kommer arbetstagare och arbetsgivare kunna diskutera hur man bör agera vid olika typer av kränkningar och trakasserier och få tillgång till metoder för att hantera dem. Det kan gälla hur man stöttar personer som drabbas av trakasserier, medarbetare som bevittnar övergrepp eller arbetsgivare som behöver hantera något som hänt.

Vad hoppas du på av projektet?
– Jag hoppas att vi en får större och djupare kunskap om de normer, strukturer och sociala relationer som bär upp den tystnadskultur som finns i scenkonstens arbetsliv och som gör att sexuella trakasserier kan äga rum. Och så hoppas jag att vi genom den kunskapen kan erbjuda branschens parter ett bra stöd i att motverka och förebygga tystnadskultur och dess destruktiva konsekvenser för arbetsprocesser och arbetstagare, säger Anna Lundberg.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar friskfaktorer och trygga arbetsplatser, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Anna Lundberg och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Kontakt: Anna Lundberg, docent i genusvetenskap, Linköpings universitet, 070–089 67 56, anna.a.lundberg@liu.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på Afa Försäkrings FoU-avdelning: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Mer information:
Länk till pressmeddelande om alla beviljade projekt i Anslagsomgång 2, 2021.
Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet: Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.