Forskare presenterar ny handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling

Pressmeddelande
13 april 2021klockan 08.34

Vill man skapa bra förutsättningar för lärande på arbetsplatsen bör man använda dialog som verktyg och våga lita på att medarbetare växer med nya uppgifter och utökat ansvar. Det berättade två forskare när de den 8 april presenterade den nya handboken Lärande för hållbar verksamhetsutveckling på ett webbinarium arrangerat av Afa För­säkring.

– Vi har märkt att man på många arbetsplatser vill ha stöd i hur man kan integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhetsutveckling. I det här projektet har vi tittat på hur lärande på individnivå, arbetsgruppsnivå och organisationsnivå samspelar med varandra. Vi har studerat hur samspelet bidrar till hållbarhet i form av hälsa, engagemang, förbättringar i arbetsmiljö och kvalitet och effektivitet, sa Andrea Eriksson, docent i ergonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tillsammans med bland annat Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, har hon sammanställt lärdomarna från arbetsplatser inom vården i handboken Lärande för hållbar verksamhetsutveckling. Boken består av tre delar som beskriver individens lärande, lärande i en arbetsgrupp och arbetsorganisationens lärande.

– Kom igång med lärandet genom att avsätta tid och att börja med de mest angelägna frågorna. Använd dialog som verktyg. Vi såg i projektet att det bidrar till förbättring av arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet, sa Andrea Eriksson.

– En viktig sak är att man ska våga lita på att medarbetarna växer med utökade uppgifter och utökat ansvar. Och att man då som chef vågar släppa på kontrollen, sa Lotta Dellve.

Forskning till nytta i arbetslivet
Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring, modererade webbinariet.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Afa Försäkring vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador, minskad ohälsa och sjukfrånvaro. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar ett tryggt och friskt arbetsliv. Det här projektet är ett bra exempel med forskare som på ett föredömligt sätt utvecklat så konkreta och praktiskt användbara verktyg, sa Helena Jahncke.

Mer info: Läs mer om handboken och se en filmupptagning från webbinariet på Afa Försäkrings webbplats.
Handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling (interaktiv pdf)
Handbok: Lärande för hållbar verksamhetsutveckling (för utskrift)

Lista på samtliga författare till handboken:
Andrea Eriksson, projektledare, docent i ergonomi, Kungliga Tekniska Högskolan
Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet
Ellen Jaldestad, doktorand i ergonomi, Kungliga Tekniska Högskolan
Göran Jutengren, docent i psykologi, Högskolan i Borås
Åsa Tjulin, lektor i hälsovetenskap, Mittuniversitet

Kontakt:
Andrea Eriksson, projektledare, docent i ergonomi, Kungliga Tekniska Högskolan: 073-460 24 94, andrea4@kth.se
Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet: 076-345 01 14, lotta.dellve@gu.se
Helena Jahncke, FoU-chef, Afa Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730 96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.

Om Afa Försäkrings forskningsstöd: Afa Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se