Forskare: ”Nya mätningar kan visa om och hur covid-19 sprids via luft”

Pressmeddelande
26 mars 2020klockan 08.56

Covid-19 drabbar nu både patienter och personal i vården. Jakob Löndahl, docent vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, forskar med stöd från AFA För­säkring om smittspridning av virus via luft, i syfte att förebygga smitta mellan patienter och personal inom vården. Sedan en tid tillbaka fokuserar forskningen på om och hur det nya coronaviruset sprids via luften. Här är en intervju med forskaren Jakob Löndahl.

Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola. Foto: Jonas Jacobson.

Hur kommer det sig att ni så snabbt kunde börja mäta på covid-19 i luften?
– När jag hörde av mig till AFA Försäkring för att fråga om vi kunde få möjlighet att göra mätningar kopplade till eventuell spridning av covid-19 inom ramen för pågående projekt kring luftsmitta, fick vi snabbt ett positivt svar och kunde sätta igång med det på kort varsel, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola som leder projektet.

Hur troligt är det att det nya coronaviruset smittar via luften?
– Det här viruset påminner en del om viruset SARS, som härjade 2002–2003. Flera forskningsstudier gör det troligt att SARS spreds via luft i vissa situationer. Så det är sannolikt att även detta coronavirus gör det, men det är för tidigt att säga helt säkert.

På vilket sätt kan denna nya forskning göra skillnad?
– Resultaten från mätningarna av covid-19 i luften kan ge svar på många frågor som påverkar arbetsmiljön för vårdpersonal. Kan vi kartlägga risken för luftburen smitta av det nya coronaviruset, kan vi i förlängningen bidra till att minska risken för smittspridning mellan patienter och personal och bidra till en bättre arbetsmiljö för många inom vården. Fynden i våra mätningar kan komma att spela roll för skyddsrutiner och skyddsutrustning för de som jobbar med smittade patienter i vården.

Vilka är de mest angelägna frågorna som forskargruppen söker svar på just nu?
– Om coronavirus finns i luften och i så fall när och var koncentrationerna är högst. Det har hittills gjorts en tidigare mätning på covid-19 som jag känner till, men då hittade man inte särskilt mycket. Metoderna de använde för mätningarna var dock inte optimala. De frågor som cirkulerar i nätverken av hygienläkare och sjuksköterskor gäller sådant som: Vid vilka vårdmoment man ska ha vilka skydd? När sprids mest virusinnehållande partiklar till luft? Sprids det exempelvis från patienter i respirator eller med syrgasstöd? Hur påverkas luftsmitta av patienternas symtom?

Hur görs mätningarna?
– Vi började projektera för covid-19 för cirka två månader sedan. Mätningarna sattes igång i februari. Just nu genomför vi mätningar på Infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund. Första proverna från patientrum samlades förra veckan. Vi mäter i korridor, luftslussar, patientrum vid olika typer av behandling. Det är olika ventilation i olika rum också, vilket påverkar.

– Vi har tre olika instrument, verktyg som utvecklats under åren med finansiering av vår forskning från AFA Försäkring. Vi gör långtidsmätning i korridoren, då vi samlar upp aerosolpartiklarna i olika storleksfraktioner. Detta görs veckovis. Vi kollar då om det är stora eller små aerosolpartiklar i luften. Inne på patientrum har vi två olika mätare. Apparaterna samlar upp alla typer av partiklar, alltifrån mycket små partiklar till större. För att underlätta den biologiska analysen samlar vi upp proverna i vätska.


När kommer svaren från de aktuella mätningarna?
– Om ett par veckor hoppas vi. Det dröjer nog dock lite längre innan det blir offentligt. Det här är ett samarbetsprojekt med Region Skåne och först lär det bli ett internt material för dem som arbetar här, men så fort vi kan kommer vi att skriva ihop rapporter som kan vara ett stöd för sjukvården i hela Sverige och efter vetenskaplig granskning även internationellt.

Har du någon allmän rekommendation för hur smittspridning av virus kan undvikas?
– Undvik helt att hälsa med handskakningar till dess att covid-19 har dragit förbi. Men att hålla avstånd till dem vi möter räcker inte för att undvika smitta. Vi måste fundera på var vi sätter händerna: på kortläsaren i butiken, dörrhandtag, knappen till toalettens pumptvål, slevarna till lösgodiset, kundkorgen, bensinpumpen, knappen för grön gubbe på trafikljuset, trappräcket… Listan kan göras lång.

Här är några enkla, allmänna tips för att minska spridning av olika slags virus:

  • Stanna hemma om du uppvisar symtom på virus eller är sjuk.
  • Undvik handskakningar vid hälsning.
  • Var medveten om var du sätter dina händer och fingrar.
  • Undvik att röra vid ansiktet.
  • Håll god handhygien – tvätta händerna noga med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Rengör noggrant handtag och andra ytor där smittämnen lätt hamnar. 
  • Stäng locket när du spolar på toaletten.
  • Ställ inte tandborstarna tätt ihop och inte för nära toaletten.
  • Stäng dörrar och isolera smitta genom att se till att sjuka och friska har så lite gemensamma utrymmen som möjligt.
  • Vädra ordentligt.

”Det är hoppingivande att det pågår forskning som kan bidra till stor nytta i den rådande situationen”

Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring, som finansierar det pågående projektet vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, kommenterar det pågående arbetet:

– Vi vill hjälpa till att lyfta den forskning som pågår i samhället som kan vara till hjälp framöver för att minska risken för smittspridning och sjukdom.

– Det är hoppingivande att det pågår forskning som kan bidra till stor nytta i den rådande situationen och imponerande att forskarna så snabbt kommit igång med mätningar, säger Helena Jahncke.


Mer information: I sitt senaste blogginlägg på Forskning & framsteg skriver Jakob Löndahl om vad man ska tänka på för att undvika kontaktsmitta, läs blogginlägget här: https://fof.se/blogg/hur-undviks-luft-och-kontaktsmitta. Han har även tidigare skrivit ett blogginlägg om smitta via luft och vad man ska tänka på när det gäller det, här är ett sådant blogginlägg: https://fof.se/blogg/forlang-livet-med-luftfororeningsbantning 

Kontakt: Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid LTH, Lunds universitet: 046-222 05 17, 0735-51 86 36, jakob.londahl@design.lth.se
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.