Forskare blir ny chef för FoU-verksamheten på AFA För­säkring

Pressmeddelande
19 februari 2020klockan 06.00

Den 2 mars 2020 tillträder Helena Jahncke, docent i arbetshälsovetenskap, som ny chef för FoU-verksamheten på AFA För­säkring, som stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år.


Helena Jahncke, ny FoU-chef på AFA Försäkring. Foto: Linda Harling

– Jag har haft ett stort intresse för arbetsmiljöfrågor i över femton år. Under tolv år har jag också forskat inom området och har haft förmånen att ha en hel del kontakt med AFA Försäkring i olika sammanhang. Varje gång har jag upplevt kontakten som väldigt positiv, med ett trevligt och professionellt bemötande. Jag ser fram emot att få bidra till att göra skillnad och att arbeta för att forskningen vi finansierar kommer till praktisk nytta i arbetslivet, säger Helena Jahncke.

Idag forskar hon inom arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle, men inom kort tillträder hon som chef för forsknings- och rehabverksamheten på AFA Försäkring. Där ska hon leda verksamheten och bland annat fortsätta att utveckla processerna kring beredningen av forskningsansökningar och se till att nyttiggöra de resultat som kommer fram.

– Det ska bli spännande och intressant att få jobba med AFA Försäkrings FoU- och rehab verksamhet. När jag tittar på skade- och sjukfrånvarostatistiken så ser jag en stor potential att utveckla det förebyggande arbetet så att färre blir skadade och fler kan må bra i sitt arbete. I min nya arbetsroll får jag chans att jobba med de här frågorna på en strategisk nivå och från ett helt annat perspektiv än tidigare, säger Helena Jahncke.

Helena Jahncke har haft olika typer av ledaruppdrag tidigare, bland annat som projektledare och vikarierande enhetschef.

– Som forskare har jag lett flera mångmiljonprojekt och har med mig en förståelse för både forskningsprocessen och de utmaningar forskare står inför. De erfarenheterna tror jag kan vara värdefulla att ta med in i mitt nya uppdrag som FoU-chef, säger Helena Jahncke. 

Hon var också med och byggde upp den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) från grunden under verksamhetens första år. Där hade hon rollen som processledare och analytiker. Hon jobbade också nära arbetsmarknadens parter och byggde upp samarbeten med flera viktiga aktörer på området både nationellt och internationellt. 

– AFA Försäkring är en av Sveriges största forskningsfinansiärer av arbetsmiljöforskning och en viktig aktör för att säkra kunskapsutvecklingen. Det känns bra att få bidra till att göra skillnad när det gäller arbetsmiljöarbetet i Sverige. För mig är det viktigt att dela värderingar med min arbetsgivare och det ska kännas meningsfullt att gå till jobbet varje dag. Det tror jag att jag kommer att få möjlighet till på AFA Försäkring.

Hon ser att det pågår en generationsväxling bland forskare och vill arbeta för att även yngre forskare söker projektfinansiering inom områdena arbetsmiljö och hälsa från AFA Försäkring.

– Vi behöver en ny generation forskare som kan ta över inom dessa viktiga forskningsområden om några år när de äldre går i pension.

Kontakt: 
Helena Jahncke, tillträdande chef för FoU och Rehab, AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08–696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på https://www.afaforsakring.se/forskning/