Förändringar i Afa Försäkrings företags­ledning hösten 2023

Pressmeddelande
17 maj 2023klockan 10.01

Under hösten 2023 träder två nya personer in i Afa Försäkrings företags­ledning: Mikael Huldt och Sara Källander. De ersätter Johan Held, chef Kapital­förvaltningen på Afa För­säkring respektive Johan Dahlgren, ekonomichef, som båda går i pension.

– Att få in Mikael Huldt och Sara Källander i företagsledningen ser jag mycket fram emot. Jag vet att de har mycket att bidra med, såväl som personer som med sina kompetenser. Både Mikael och Sara jobbar sedan tidigare på Afa Försäkring och känner organisationen väl, säger Anders Moberg, vd på Afa Försäkring.

Mikael Huldt har mångårig erfarenhet av kapitalförvaltning, dels från åren på Afa Försäkring, men även som förvaltare hos olika svenska pensionsfonder. Han har också erfarenhet från advokatbyrå som affärsjurist. På Afa Försäkring har han varit chef för Alternativa Investeringar sedan 2015, vilket inneburit förvaltning av bland annat onoterade aktier, lån och infrastrukturtillgångar. Mikael tillträder som ny chef för Kapitalförvaltningen den 1 november 2023.

– Jag ser mycket fram emot den stora möjligheten och utmaningen att få leda Afa Försäkrings framgångsrika och ansvarsfulla kapitalförvaltning och samtidigt bidra till trygghetssystemet i Sverige. Dessutom är det extra motiverande och roligt att i en ny roll kunna fortsätta samarbeta med alla kompetenta och trevliga kollegor, säger Mikael Huldt.

– Det nuvarande marknadsläget, med geopolitisk oro, hög inflation och stigande räntor, är på många sätt svårnavigerat och tämligen osäkert. Det är därför jag också tar mig an uppgiften med stor ödmjukhet.

Sara Källander började sin bana på Ernst&Young där hon arbetade som revisor i nio år innan hon gick vidare till If som redovisningschef. Sedan 2016 har hon arbetat på Afa Försäkring som chef för Redovisning & Controlling, vilket bland annat inneburit ansvar för den interna och externa rapporteringen. Sara tillträder som ny ekonomichef den 1 december 2023.

– Jag är glad över att få tillträda som ekonomichef, en spännande utmaning som jag med tillförsikt ser fram emot. Möjligheten att fortsätta utveckla verksamheten och se hur Afa Försäkring på bästa sätt kan dra nytta av ny teknik som ökad digitalisering, är frågor jag fortsatt kommer driva, säger Sara Källander.

– Ett annat område som engagerar mig och som kommer få en stor påverkan på verksamheten, är hållbarhetsfrågor, där har vi på Afa Försäkring ett spännande arbete framför oss.


Kontakt:

Mikael Huldt, tillträdande chef för Kapitalförvaltningen på Afa Försäkring: 08-696 45 83, mikael.huldt@afaforsakring.se 

Sara Källander, tillträdande chef för Ekonomi på Afa Försäkring: 08-696 46 55, sara.kallander@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 


Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.