Film om unik skade­statistik – ska öka kännedomen bland de som jobbar med arbetsmiljöfrågor

Pressmeddelande
15 maj 2020klockan 12.00

AFA Försäkrings skade­statistik är unik och varje år publiceras statistik­rapporter baserade på de 14 miljoner ärenden som finns i en stor skadedatabas. I rapporterna presenteras generell utveckling kring arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad men också olika specialområden. En nyproducerad film ska få fler forskare, fackförbund och arbetsgivar­organisationer att få upp ögonen för statistiken, så att den kan komma fler till nytta i svenskt arbetsliv.

– Vi vill att varje arbetsplats ska vara så säker att ingen skadas eller blir sjuk av sitt arbete. Därför tillhandahåller vi kunskap för att stödja arbetsplatser i deras systematiska arbetsmiljöarbete. En del av detta arbete är att ta fram statistikrapporter utifrån vår unika skadedatabas, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring, som beställt framtagandet av en ny film för att uppmärksamma den skadestatistik som finns.

Vill förebygga arbetsskador och ohälsa – därför sprids statistiken

– 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar. Det gör att vi har en unik skadedatabas som innehåller 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Anna Weigelt.

Syftet med den nya filmen är att den ska öka kännedomen om AFA Försäkrings skadestatistik och att få fler att använda statistiken. 

Kan hjälpa forskare, fackförbund och arbetsgivarorganisationer

– Vår statistik och våra rapporter är till nytta för väldigt många. Det vi vill är att fler använder sig av vår statistik, därför har vi nu tagit fram en kort film som berättar mer om den. På förfrågan kan vi ibland även hjälpa arbetsgivarorganisationer och fackförbund centralt samt forskare att ta fram specialanpassad statistik om deras yrkesgrupper eller forskningsområden, säger Anna Weigelt.

– Målgrupperna för filmen är framförallt just forskare, fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Men självklart vill vi även att andra med intresse för arbetsmiljöfrågor ska kunna dra nytta av vår skadestatistik. Filmen riktar sig egentligen till alla som på ett eller annat sätt jobbar med de här frågorna, säger Camilla Hagblom, projektledare på AFA Försäkrings kommunikationsenhet som arbetat med att ta fram filmen.

– Vi vill kort och gott öka kännedomen om vår statistik bland de som jobbar med arbetsmiljöfrågor. Förhoppningsvis hjälper den också till att stärka AFA Försäkrings expertroll på området, säger Camilla Hagblom.

Mer information:
Se filmen, 2 min 24 sek: AFA Försäkrings unika skadestatistik - klicka här för att se filmen  

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i flera ämnesspecifika kortare rapporter och en stor rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro", vilken släpps den 11 juni 2020. Då arrangeras även ett webbinarium där rapporten presenteras. Läs mer om hur du anmäler dig till webbinariet den 11 juni 2020 här.

Vill du börja prenumerera kostnadsfritt på AFA Försäkrings statistikrapporter, klicka här.

Kontakt: Anna Weigelt, chef för analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se