Få känner till att kollektivavtalen skyddar tjänste­pensionen vid sjukdom och arbetsskada

Pressmeddelande
7 december 2018klockan 10.00

Få känner till vad som händer med tjänste­pensionen om de blir sjuka eller skadar sig i arbetet. Färre än två av tio (18 procent) tror att de får inbetalning till tjänste­pensionen. Det visar en ny undersökning från Demoskop på uppdrag av AMF. Men den som är sjukskriven och har kollektiv­avtal får både ekonomisk ersättning under sjukperioden och inbetalningar till tjänste­pensionen. Nya beräkningar från AFA och AMF visar att vid långa sjukfall kan det handla om stora belopp till tjänste­pensionen – för en person mitt i livet kan det handla om sammanlagda inbetalningar på hundratusentals kronor.

Om man blir sjuk eller skadas i sitt arbete finns det försäkringar som kan ge ekonomisk ersättning. Försäkringarna gäller för dem som är anställda på arbetsplatser med kollektivavtal. Även de som jobbar på företag som saknar kollektivavtal kan ha tecknat dessa försäkringar. Genom ersattningskollen.se kan man få uppgift om vilken månadsersättning man kan vara berättigad till enligt lag och avtal i händelse av att man drabbas av sjukdom eller arbetsskada.

Under tiden man är sjukskriven gör arbetsgivaren inga inbetalningar till tjänstepensionen. Istället tar premiebefrielseförsäkringen över så att man inte går miste om inbetalningar under sjukskrivningsperioden. För den som drabbas av en långvarig sjukdom eller en allvarlig arbetsskada blir värdet av premiebefrielseförsäkringen påtagligt. För en 60-åring privatanställd arbetare med 25 000 kr i månadslön som är sjuk fram till pension kan premiebefrielseförsäkringen innebära närmare 300 kr mer i tjänstepension varje månad livet ut från 65 år (jämfört med om detta skydd inte finns). För de som drabbas av sjukdom tidigare i livet eller som har högre löner kan det handla om mer pengar.

- Ett långt yrkesliv bygger pensionen. Samtidigt finns det en risk att man någon gång drabbas av sjukdom eller arbetsskada. Därför är det bra att känna till att kollektivavtalen skyddar tjänstepensionen vid sådana händelser. Utanför kollektivavtalen gör man klokt i att kolla upp vilket skydd man omfattas av säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF

Samtidigt är det få som känner till att detta skydd finns. Bland de som omfattas av tjänstepension är det färre än två av tio (18 procent) som tror att inbetalningarna till tjänstepensionen fortsätter vid sjukdom, arbetsskada eller föräldraledighet. En av tio (13 procent) tror inte att de får tjänstepension vid en sådan händelse. Sju av tio (69 procent) menar att de inte har tänkt på det eller att de inte vet.

- Om AFA Försäkring får anmälan om AGS - Försäkring vid sjukskrivning, FPT – försäkring vid föräldraledighet eller TFA – försäkring vid arbetsskada så sker anmälan till premiebefrielseförsäkringen automatiskt och pengarna går till vald pensionsgivare precis på samma sätt som när arbetsgivaren gör inbetalningen. Därför är det extra viktigt att man inte missar att göra anmälan till AFA Försäkring om man är sjuk, föräldraledig eller arbetsskadad även ur tjänstepensionssynpunkt säger Michel Normark, chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor på AFA Försäkring

Undersökningen genomfördes februari-mars 2018 i DemoskopPanelen (telefonrekryterad panel baserad på ett slumpmässigt urval med intervjuer via Internet). Av totalt 5 335 intervjuer tillhörde 2 281 personer den aktuella målgruppen 25-50 år varav 2 037 uppgav att de har tjänstepension i sin anställning.

För ytterligare frågor, kontakta:

Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF, 070-249 31 54,

dan.adolphson.bjorck@amf.se

Michel Normark, Chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor AFA Försäkring, 070-892 85 86

michel.normark@afaforsakring.se