En god arbetsmiljö för framtiden

Pressmeddelande
22 april 2021klockan 09.00

– Arbetsmarknadsdepartementet och Afa För­säkring bjuder in till fördjupningseminarier om den nya arbetsmiljöstrategin Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att förebygga ohälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljö­arbetet. Regeringen har tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i dialog med arbetsmiljömyndigheter och arbets­marknadens parter.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

– I regeringens nya arbetsmiljöstrategi höjer vi ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

– För Afa Försäkring är det viktigt att bidra med våra insatser på det förebyggande området, bland annat genom forskning inom arbetsmiljö och hälsa för att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi tror också att samverkan och kunskapsutbyte är vitalt för att komma framåt i den här viktiga utvecklingen. Därför känns det mycket givande att vi på detta första fördjupningsseminarium kan ge många olika perspektiv och infallsvinklar på ett hållbart arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey, chef på enheten Förebygga, Afa Försäkring.

Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar nu fyra fördjupningsseminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi.

Del 1 av 4:

Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv

Fredagen den 23 april kl. 9.00–10.30

Det första seminariet kommer att handla om hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön har stor betydelse för hur länge människor kan och vill arbeta. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet. Kunskap om hur en bra arbetsmiljö skapas och vad som främjar ett mer hållbart arbetsliv kräver både forskning av hög kvalitet och att forskningsresultaten sprids till och används på arbetsplatserna. 

Media hälsas också välkomna att delta i webbinariet.

Länk till livesändning: här kommer seminariet att livesändas

Dagens program 23 april:

Moderator: Ellinor Persson hälsar välkommen tillsammans med Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring

Inledning:
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet

Alla ska kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv:

Ung i arbetslivet
Petter Gustavsson, professor, Karolinska Institutet

Ständigt lärande, kompetensutveckling och omställning
Eva Wikström, VD, Omställningsfonden
Lennart Hedström, VD, TRR 

Äldre i arbetslivet
Anders Ferbe, Senior arbetskraft
Maria Albin, professor, Karolinska Institutet

Forskningssatsningar i arbetslivet:

Kunskapsuppbyggnad och nyttiggörande av forskning
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa Försäkring
Cecilia Beskow, chef forskningsavdelningen, Forte
Nader Ahmadi, generaldirektör, Mynak

Avslutning 

Rasmus Cruce-Naeyé, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
 

Kommande seminarier
De kommande seminarierna i serien handlar om:

Fredagen den 28 maj:
Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.

Fredagen den 10 september:
Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.

Fredagen den 8 oktober:
En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö aldrig ska vara ett konkurrensmedel.


Här kan du läsa mer och anmäla dig till dessa seminarier.

Kontaktinformation: Cecilia Carlsdotter, forskningskommunikatör, Afa Försäkring: cecilia.carlsdotter@afaforsakring.se, 0722-566 44 49.
Övriga tekniska frågor kring webbinariet: afaseminarier@afaforsakring.se.

Om Afa Försäkring och vår forskning: Vi satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Afa Försäkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa på landets arbetsplatser. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner. Vårt förebyggande arbete gör att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktisk nytta på Sveriges arbetsplatser.