Elsparkcyklar orsakar färdolyckor bland unga på väg till och från jobbet

Pressmeddelande
22 augusti 2022klockan 02.30

Risken för en så kallad färdolycka av typen elsparkcykel/skateboard, m.fl är hög i åldersgruppen 16–25 år och denna orsak till färdolycksfall har ökat för varje år de senaste åren, särskilt i den yngre åldersgruppen. Männen här har en högre risk än kvinnor, det visar färsk statistik i ny rapport från Afa För­säkring.

– År 2019 till 2020 inträffade drygt 15 000 färdolycksfall. Färdolycksfall, det vill säga olyckor som inträffar på den normala färdvägen till eller från jobbet, med undantag av hämtning och lämning vid förskola, kan täckas av den statligt reglerade arbetsskadeförsäkringen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA) täcker inte skador orsakade av/i samband med framförande av trafikförsäkrade fordon så som bilar eller motorcyklar, dessa ersätts i första hand av trafikskadeförsäkringen och därför inkluderas den typen av skador inte i denna rapport.

– I statistiken ser vi att det finns ålders- och könsrelaterade skillnader vid färdolycksfall. Vi kan se att färdolyckor av typen elsparkcykel/skateboard m.fl. ökar bland unga, säger Emil Askestad.

Då det finns skillnader mellan de olika åldersgrupperna när det gäller vad som orsakar ett färdolycksfall tar man i rapporten hänsyn till ålderssammansättningen när man jämför risken för olika händelser, så kallad överrisk.

Färdolyckor på elsparkcykel eller skateboard utgör hög risk bland unga

– Risken är högst i åldersgruppen 16–25 år, att råka ut för en färdolycka av just typen elsparkcykel/skateboard, m.fl. Männen här har en högre risk med 2,0 per 1 000 sysselsatta, jämfört med kvinnor som har en risk på 1,9. Denna orsak till ett färdolycksfall har ökat för varje år de senaste åren, och särskilt i den yngre åldersgruppen, säger Emil Askestad.

Ung kille flög av elsparkcykeln på väg från jobbet

En man i åldern 16–25 år som jobbar inom yrkesgruppen barnskötare, fritidsledare, m.fl.
berättar om en färdolycka med elsparkcykeln:

”Jag körde min elscooter hem från jobbet när det regnade och såg inte att det var ett hål i marken, så jag flög av!”

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Mer information:
Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten Fara å färde – färdolycksfall till och från arbetet finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Kontakt: Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 4134, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.