Digitalt verktyg ska hjälpa chefer hantera ohälsa på jobbet

Pressmeddelande
8 februari 2021klockan 07.00

Allt fler blir långvarigt sjukskrivna på grund av arbetet. Som chef ansvarar man för att förebygga och rehabilitera ohälsa hos medarbetarna, men ofta saknas kunskap om hur man ska gå tillväga. Therese Eskilsson, vid Umeå universitet, tilldelas 3 803 000 kronor av Afa För­säkring för att utveckla ett digitalt verktyg som ska lära chefer hantera fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen.


Therese Eskilsson, medicine doktor vid Umeå universitet. Fotograf: Mattias Pettersson

– Många gånger kan det vara svårt för chefer att veta hur de ska prata med medarbetare som inte mår bra, särskilt när det gäller psykisk ohälsa, säger Therese Eskilsson, medicine doktor vid Umeå universitet.– Vi vill lära chefer hur man kan samtala om ohälsa med hjälp av ett metodstöd för dialog. Genom att följa en frågeguide blir det lättare för chefen att ställa frågor till en medarbetare som till exempel är nedstämd, orolig eller deprimerad.

Therese Eskilsson har tidigare framför allt forskat på behandling och rehabilitering vid utmattningssyndrom. För några år sedan utvecklade hon och hennes kollegor Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, som är ett stöd för chefer i arbetet med att förebygga sjukskrivningar och utforma rehabiliteringsplaner. Nu ska hon vidareutveckla metoden och göra den digital.

– Själva metoden arbetsplatsdialog syftar till att främja dialog mellan chefer och medarbetare. Den togs ursprungligen fram på Lunds universitet för att underlätta återgång i arbete för personer som sjukskrivits för utmattning. Vi uppdaterade metoden med guider för hur man kan anpassa arbetet vid arbetsåtergång och utvecklade den så att den också kan användas för att förebygga sjukskrivning, säger Therese Eskilsson.

– Vi hade tänkt pröva Arbetsplatsdialog för arbetsgivare genom att ha fysiska utbildningar på olika företag. Men när coronapandemin kom insåg jag att det inte skulle fungera att åka ut till arbetsplatser och hålla utbildning. Nu vill vi istället digitalisera metoden och i samarbete med Prevent göra den tillgänglig för alla i form av en webbutbildning. Sedan ska chefer i små och stora företag i privat och offentlig sektor få gå utbildningen så att vi kan utvärdera hur metoden fungerar i praktiken.

Chefer får lära sig använda metoden på egen hand

En skillnad mellan det första arbetsdialog-verktyget och den digitala versionen är att cheferna nu ska lära sig hur de på egen hand kan hantera ohälsa på arbetsplatsen.

– I den första versionen av dialogstöden var en rehabiliteringskoordinator från sjukvården med och underlättade samtalen genom att ställa frågor till chefer och medarbetare. När vi uppdaterade metoden la vi till fler frågor och tog fram guider för hur koordinatorn kunde vara ett stöd vid återgång i arbete efter sjukdom. Då fick jag idén att om cheferna kunde jobba med den här metoden själva så skulle de kunna agera tidigare när de såg tecken på ohälsa hos medarbetare, säger Therese Eskilsson.

– Så nu är tanken att cheferna ska lära sig metoden och sedan ska de själva med hjälp av frågeguiden kunna hålla dialogsamtal med medarbetare och få stöd i att konkret anpassa arbetet. Jag har mött flera chefer som vet att de har ett ansvar att förebygga ohälsa och att anpassa arbetet för anställda som börjar jobba igen efter sjukdom, men de saknar kunskap om hur de ska göra.

Vad hoppas du på av projektet?

– Först och främst hoppas jag att chefer ska känna att det här är ett användbart verktyg som ger dem ett praktiskt stöd. Och så hoppas jag att medarbetare ska uppleva att deras chef ger konkret stöd och struktur i arbetet med att förebygga ohälsa eller planera en rehabilitering, säger Therese Eskilsson.

– Förhoppningsvis kan den här metoden bidra till att man hinner bromsa ohälsan innan den leder till sjukskrivning. För det är tyvärr så att insatser ofta görs först när en individ har blivit sjukskriven. Då har det ofta hunnit gå lång tid, vilket innebär att det tar lång tid att komma tillbaka efter sjukdomen också. Så min förhoppning är att chefer ska kunna agera så tidigt som möjligt med den här metoden.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar friskfaktorer och trygga arbetsplatser, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Therese Eskilsson och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Kontakt: Therese Eskilsson, medicine doktor, Umeå universitet, tel: 073–207 22 07, e-post: therese.eskilsson@umu.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Om Afa Försäkrings forskningsstöd
Afa Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här