Digitalisering av sjukvården påverkar arbetsmiljön

Pressmeddelande
11 september 2017klockan 10.30

Med allt fler digitala tjänster ökar delaktigheten och insynen i vården för medborgarna. Införandet av e-hälsotjänster inverkar även på arbetsmiljön för de som arbetar inom sjukvården. Bland annat kan det påverka relationen till patienterna. Ny forskning inom området presenterades den 7 september under ett seminarium på AFA För­säkring.

Regeringen och flera andra nyckelaktörer är överens om att digitalisering är en viktig del av framtidens sjukvård. Allt fler e-tjänster införs inom vården, exempelvis så kallad eJournal via nätet. Intensiva diskussioner har förts om hur patientens åtkomst till sin digitala journal skulle kunna påverka vårdprofessionernas arbetsmiljö. Hur påverkar e-tjänsterna exempelvis arbetsbelastning och yrkesroller hos vårdpersonal?

– Vi ser att det finns flera saker som påverkar personalen vid införande av e-hälsa. Det kan vara sådant som graden av medvetenhet om arbetsmiljöansvaret hos de som inför tjänsterna. Men även i vilken mån personalen känner sig informerade, hur de tycker att tjänsten påverkar deras relation till patienterna och deras självständighet i arbetet, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.

Gudbjörg Erlingsdóttir, universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola, har tillsammans med doktoranden Lena Petersson studerat detta under tre års tid. Forskningen har finansierats av AFA Försäkring.

– Vårt fokus har varit att ta fram kunskap för att förebygga arbetsmiljöproblem vid införandet av e-hälsotjänster. Det långsiktiga målet med forskningen är att minska sjukskrivningarna inom hälso- och sjukvården, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.

Forskarna identifierar problemområden med e-hälsotjänster

Nu är forskarna i hamn med projektet E-hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö, EPSA, och har tagit fram en rad rekommendationer för vad man behöver tänka på när man inför e-hälsotjänster så att arbetsmiljön inte blir sämre. I projektet gjordes bland annat tre stora enkätundersökningar i Region Skåne, varav två inom psykiatrin, om införandet av journal via nätet.

– Med hjälp av våra studier har vi kunnat ringa in olika problemområden vid införande av e-hälsotjänster och identifierat förbättringspotentialer, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.

Forskarna ser ett behov av vidare diskussioner kring frågor som: Hur bör journalen skrivas, vad ska stå i den, hur ska den skrivas? Ska patienten ha till gång till all information? Kan journalen användas mer medvetet som kommunikationsverktyg med patienten?

Det är också viktigt att beakta patientsäkerheten vid införande av eJournal. Men patientfokuset får inte ta över helt när digitala e-hälsotjänster införs, även vårdpersonalens behov och önskemål måste beaktas, menar forskarna.

Vill sprida forskningsresultaten till fler

Vid seminariet presenterade forskarna resultaten av sitt arbete. Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring, modererade seminariet.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda en plattform för spridning av forskningsresultaten åt de forskare som har fått finansiering från oss. På så vis får fler människor chans att tillgodogöra sig vad forskningen gett för resultat, säger Susanna Stymne Airey.

Under seminariet presenterades också resultat från en enkät inför införandet av ett stödsystem för personal i avancerad hemsjukvård och palliativ vård.

Mer information:
Dokumentation och filminspelning från seminariet samt en intervju med forskaren finns här.
Gudbjörg Erlingsdóttir, universitetslektor och docent Lunds tekniska högskola: gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se 046-222 04 96, 0733-16 66 82
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Text: Linda Harling

Pressbilder att ladda ner

Fotograf pressbilder: Gunnar Menander