Covid-19 – ny rapport visar covidrelaterade sjuk­försäkrings­ärenden bland yrkesförare

Pressmeddelande
19 maj 2021klockan 09.54

Yrkesförare är den yrkeskategori där inflödet av covidrelaterade sjuk­försäkrings­ärenden ökade mest från mars 2020. Det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa För­säkring om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro bland yrkesförare.

– För att ett ärende ska klassas som ett covidrelaterat sjukförsäkringsärende ska diagnosen i ärendet finnas i något av de diagnoskapitel som innehåller covid-19 eller liknande symptom. Alternativt ska den sökande ha angivit att man anser att ärendet är påverkat av covid-19 på något sätt till exempel genom en försenad operation, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Yrkesförare är den yrkeskategori där inflödet av covidrelaterade sjukförsäkringsärenden ökade mest från mars 2020 och har ett högt genomgående värde i jämförelse med andra yrkeskategorier.

– Drygt 100 000 personer jobbade som yrkesförare år 2019. De utgör en viktig samhällsfunktion och det är viktigt att kartlägga vilka händelser som orsakar allvarliga arbetsskador och vilka diagnoser som orsakar långvarig sjukfrånvaro för dem. I vår nya rapport tittar vi bland annat på covidrelaterade sjukförsäkringsärenden bland yrkesförare, säger han.  

Buss- och spårvagnsförare sticker ut i statistiken  

– I vår statistik kan vi se att buss- och spårvagnsförare hade den till antalet största ökningen av covidrelaterade sjukförsäkringsärende från mars 2020 med den högsta noteringen i juni 2020, för att därefter minska i antal och sedan öka igen, säger Emil Askestad.  

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om orsaker bakom arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Mer information:
Statistiken i rapporten bygger på försäkringsärenden för yrkesgruppen yrkesförare. De mått som vanligtvis ligger till grund för Afa Försäkrings statistikrapporter har en eftersläpning på ungefär två år. När det gäller covidrelaterade försäkringsärenden redovisar rapporten statistik över ärendeinflödet under 2020–2021 för privatanställda arbetare. Då man kan anmäla försäkringsärenden retroaktivt bör måtten för de covidrelaterade försäkringsärendena ses som en preliminär indikation av utvecklingen under 2020 och 2021. I övrigt visar rapporten statistik för åren 2015–2019. Rapporten är framtagen av Elin Henriksson, Emil Askestad och Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

I rapportens arbetsskadedel redovisas statistik som rör anställda i kommuner och regioner, privat sektor och statlig sektor. I sjukdelen redovisas statistik som rör anställda i kommuner och regioner och privat sektor. 95 procent av yrkesförarna är anställda inom privat sektor.

Rapporten presenterades på ett livesänt webbinarium den 19 maj, som även går att se i efterhand på Afa Försäkrings webbplats.

Ladda ner och läs hela rapporten Yrkesförare – allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Kontakt: Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.