Covid-19 – pandemins påverkan på avtalsförsäkringarna och inflödet av ärenden

Pressmeddelande
24 februari 2021klockan 06.30

Sedan våren 2020 kan personal inom sjukvård och omsorg ansöka om ersättning för covid-19-relaterad arbetsskada. Det gångna årets pandemi har också lett till fler anmälningar om för­säkring vid arbetsskada. För att säkra hanteringen av ärenden har Afa För­säkring anställt fler handläggare och utökat informationen om för­säkring­arna. Det framkom den 19 februari vid ett digitalt seminarium.


Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och försäkringsvillkor på Afa Försäkring och Joakim Thurén, försäkringsspecialist på Afa Försäkring.
Foto: Adam Fredholm.

Privatanställda arbetare med kollektivavtal omfattas av Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Samtliga anställda inom kommuner, regioner och Svenska kyrkan omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL. Försäkringen AGS kan ge ersättning från dag 15 vid ett sjukfall, AGS-KL från dag 91.

– Under våren såg vi en kraftig ökning av covid-19-relaterade AGS-ärenden för privatanställda arbetare. Ökningen nådde en peak i maj, då vi fick in cirka 2 600 ärenden. Inom kommuner och regioner var ökningen betydligt mindre, vilket kan bero på att försäkringen kan ge ersättning först från dag 91. Ökningen nådde där en topp i november, med 420 ärenden, sa Joakim Thurén, försäkringsspecialist på Afa Försäkring.För att avlasta sjukvården under pandemin beslutade regeringen i april 2020 att tillfälligt upphäva kravet på läkarintyg från sjukdag 8. I december 2020 beslutade Försäkringskassan av samma skäl att begära in läkarintyg först från sjukdag 22.

– Försäkringskassan bedömer i en ny rapport att dessa regelförändringar sannolikt innebär att fler sjukfall avslutas dag 21. Tittar vi på samtliga AGS-ärenden ser vi också att fler sjukfall avslutas dag 21, sa Joakim Thurén.

Försäkring vid arbetsbrist

Coronapandemin har slagit hårt mot många branscher och lett till permitteringar och uppsägningar. Privat och kooperativt anställda arbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist omfattas av Försäkring om avgångsbidrag, AGB.

– Jämför vi inflödet av AGB-ärenden under 2020 med åren innan pandemin ser vi en fördubbling av antalet ärenden. Störst är ökningen i hotell- och restaurangbranschen och inom transportsektorn, sa Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och försäkringsvillkor på Afa Försäkring.

– För att säkra hanteringen av AGB-ärenden under pandemin har vi anställt fler försäkringshandläggare och snabbutbildat dem. Vi har gjort det möjligt för arbetsgivare att göra en anmälan oavsett hur många ärenden de har. Vi har också lagt ut mer information om AGB-försäkringen på vår webbplats och utökat vårt samarbete med Trygghetsfonden TSL, för att informera om försäkringen ute på arbetsplatser.

Försäkring vid arbetsskada

Anställda inom både privat och offentlig sektor som råkar ut för ett olycksfall i arbetet omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Sedan våren 2020 finns covid-19 med på listan över smittsamma sjukdomar som räknas som arbetsskada.

– För att få ersättning från TFA för sjukdom orsakad av covid-19 måste man tillhöra en yrkesgrupp där man i de huvudsakliga arbetsuppgifterna riskerar att smittas av viruset. Det kan till exempel vara laboratorieanställda, sjukvårdspersonal och grupper som har omsorgs- och tillsynsansvar för andra människor. Dessutom måste man ha besvär som kvarstår 180 dagar efter att man smittats, sa Michel Normark.

– Totalt sett har vi har fått in nära 4 000 anmälningar om arbetsskada med koppling till covid-19, varav de flesta inom sjukvård och omsorg. För att klara av hanteringen av TFA-ärenden har vi lagt ut information på vår webbplats om hur försäkringen gäller vid hemmaarbete och för skador kopplade till covid-19. Vi har utbildat våra handläggare i hanteringen av covid-19-ärenden. Vi har också en särskild TFA-nämnd där representanter för arbetsmarknadens parter hjälper oss med tillämpning av försäkringen för denna typ av ärenden.

Mer information:
Hela seminariet filmades och går att se även i efterhand på Afa Försäkrings webbplats.

Under webbinariet hänvisades till delar av rapporten Försäkringsärenden under corona som Afa Försäkring släppte i december 2020

Kontakt: Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och försäkringsvillkor, Afa Försäkring: 08-696 45 90 michel.normark@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730 96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se  

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.