Att framträda eller inte – dolda funktionsnedsättningar på jobbet

Pressmeddelande
25 augusti 2017klockan 07.49

En ny studie visar att personer med dolda funktionsnedsättningar som multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, fibromyalgi, bipolär sjukdom, ADHD och depression upplever sin position i arbetslivet som utsatt och osäker. Vad är det som avgör om, hur och för vem man väljer att visa sin dolda funktionsnedsättning? Om det berättade Maria Norstedt, lektor på Malmö högskola, vid ett seminarium på AFA För­säkring den 25 augusti.

Dolda funktionsnedsättningar är antingen dolda för omgivningen för att de inte syns rent fysiskt eller för att personen ifråga aktivt döljer dem. Tidigare studier har visat att dolda funktionsnedsättningar medför andra problem än de synliga.

Maria Norstedt, lektor i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap vid Institutionen för socialt arbete på Malmö högskola, har studerat dolda funktionsnedsättningar i det svenska arbetslivet. Studien är finansierad av AFA Försäkring. Den bygger på 17 djupintervjuer med personer som själva har dolda funktionsnedsättningar eller som i sin yrkesroll hanterar frågor om funktionsnedsättningar på arbetsplatsen.

– Resultatet är viktigt både för olika yrkesgruppers arbete med att stödja personal på arbetsplatsen och för arbetsgivare i deras rehabilitering- och arbetsmiljöansvar, säger Maria Norstedt.

Bland intervjupersonerna finns diagnoser som multipel skleros, Parkinsons sjukdom, fibromyalgi, bipolär sjukdom, ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder), depression, medfödd synskada.

Maria Norstedt berättar att erfarenheter utanför arbetslivet kan påverka hur man berättar på sin arbetsplats om en dold funktionsnedsättning. En del vill inte att ens identitet ska färgas av den dolda funktionsnedsättningen. En intervjuperson i studien säger så här:

– Jag vill inte vara den som kommer till arbetet och de tänker: Där kommer hon som är sjuk. Jag vill fungera, jag vill att de ska ta mig lika normalt som alla andra. Men
samtidigt så vill jag att de ska förstå att jag inte alltid kan. Och den balansgången är jättesvår.

Studien visar att personer med dolda funktionsnedsättningar upplever sin position i arbetslivet som både utsatt och osäker.

– Detta trots att vi i Sverige har en lagstiftning som ska motverka diskriminering och som ställer höga krav på arbetsgivares anpassnings- och rehabiliteringsansvar, säger Maria Norstedt.

Mer information:
Ett skriftligt referat från seminariet,en filmad intervju med forskaren samt en textad filminspelning av hela seminariet finns på AFA Försäkrings webbplats (klicka på denna länk) .

Kontakt: Maria Norstedt, Institutionen för socialt arbete, Malmö Högskola: 0738-45 74 25 maria.norstedt@mah.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på
www.afaforsakring.se/forskning

Text och foto: Linda Harling

Bild för nedladdning: