Att arbeta med psykisk ohälsa – chefens roll

Pressmeddelande
7 maj 2021klockan 09.55

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivare och chefer ansvar för de anställdas hälsa och säkerhet och att förebygga sjukskrivning. Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro saknas kunskap om hur väl rustade chefer är för att stödja medarbetare med psykiska besvär. I en ny studie, finansierad av Afa För­säkring, har forskare utforskat chefers kunskap, erfarenheter och strategier vid depressions- eller ångestsjukdom hos medarbetare.


– De få tidigare studier som har gjorts visar att fördomar mot psykisk ohälsa, både egna och på arbetsplatsen, gör det svårare för chefer att hantera denna typ problem. Chefer tycker att psykiska hälsoproblem är svårare att bemöta än fysiska och har svårt att förstå hur de påverkar arbetsförmågan. Man saknar också kunskap, stöd och resurser för att stödja medarbetare som drabbas genom anpassning av arbetsuppgifterna, sa Monica Bertilsson, lektor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet, som under ett webbinarium hos Afa Försäkring den 4 maj presenterade hon en ny studie inom området.

Monica Bertilsson har undersökt hur chefer hanterar medarbetare som drabbas av depression eller ångestsjukdom.

– Av de 3 358 chefer som medverkade i vårt projekt hade hälften under de senaste två åren sett över medarbetares arbetsuppgifter och arbetssituation för att förebygga depression och ångest. Ett samband vi fann var att chefer som uppgav att de hade ett arbetsmiljöansvar också hade högre sannolikhet att vidta preventiva åtgärder vid psykisk sjukdom. Detsamma gällde chefer med längre erfarenhet och kvinnliga chefer, sa Monica Bertilsson.

Arbetsgivare kan ansöka om rehabiliteringsstöd

Under webbinariet presenterades även Afa Försäkrings rehabiliteringsstöd.– Arbetsmarknadens parter avsätter medel så att arbetsgivare kan ansöka om stöd när anställda är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det kan gälla fysiska eller psykiska besvär. Stödet kan sökas antingen för en förebyggande insats eller för att den anställde ska kunna komma tillbaka i arbete, sa Emma Aronsson, samordnare på Afa Försäkring.
 

Mer info:
Läs mer i sammanfattningen av presentationen och se en filmupptagning från webbinariet på Afa Försäkrings webbplats.

Kontakt:
Monica Bertilsson, lektor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet: 0766-18 68 57, monica.bertilsson@socmed.gu.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730 96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.

Om Afa Försäkrings forskningsstöd: Afa Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.