Återgång i arbete efter psykisk ohälsa – samverkan och tydlighet gör skillnad

Pressmeddelande
7 maj 2020klockan 10.39

Arbetsgivare som är aktiva i rehabiliteringsprocessen bidrar till att anställda med psykisk ohälsa kan återgå snabbare i arbete. Om samverkan mellan vård, arbetsgivare och anställd ska fungera väl behövs tydlighet kring insatsens innehåll, vilken kompetens rehabiliteringskoordinatorer ska ha och kriterier för vilka som ska erbjudas insatsen. Det visar ny forskning som presenterades den 6 maj vid ett digitalt seminarium arrangerat av AFA För­säkring.

Bild: Möte och samtal.

Som ett led i att öka återgång i arbete och förebygga längre tids sjukskrivning har Sveriges regioner infört rehabiliteringskoordinatorer inom hälso- och sjukvård.

Elisabeth Björk Brämberg_170x210.jpg– Rehabiliteringskoordinatorernas uppgift är att ge stöd till individer som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Det ligger också i koordinatorns uppdrag att medverka till samverkan mellan primärvården och arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och företagshälsovården, sa Elisabeth Björk Brämberg, filosofie doktor och forskare i arbetshälsa vid Karolinska Institutet i Stockholm, som presenterade sin forskning på seminariet.

Återgång i arbete efter sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är ofta en komplex process och kan underlättas genom god samverkan med den sjukskrivnes arbetsgivare.
Foto: Bildmakarna, Karolinska Institutet.

– Vi såg att det skapade förutsättningar för den anställde att återgå i arbete om de samverkande aktörerna träffades och gjorde en gemensam planering av insatsen, sa Elisabeth Björk Brämberg.

Tydlighet viktig för att samverkan ska fungera

I studien framkom att det finns ett behov av en tydlig beskrivning av innehållet i samverkansinsatsen och att det är viktigt att arbetsgivaren medverkar. Kompetens- och kunskapskrav för rollen som rehabiliteringskoordinator bör även tydliggöras, liksom kriterierna för vilka som ska erbjudas insatsen.

– Idag skapar koordinatorerna olika innehåll i insatserna utifrån sina tidigare yrkeserfarenheter, man bör därför tydligt formulera kompetens- och kunskapskrav för rollen som rehabiliteringskoordinator, sa Elisabeth Björk Brämberg.

Forskning till nytta i arbetslivet

– AFA Försäkring vill bidra till att främja hälsa och en god arbetsmiljö, med färre arbetsskador och minskad långvarig sjukfrånvaro. Därför finansierar vi forskning inom området arbete och hälsa. Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Att skapa förutsättningar för forskarna att presentera sin forskning via vår seminarieverksamhet är ett sätt att möjliggöra spridningen av resultaten till en bredare målgrupp, så att fler kan dra lärdomar och omsätta kunskapen i praktiken, säger Helena Jahncke, FoU-chef på AFA Försäkring.

Mer information:
Läs en sammanfattning och se filmen härDet digitala seminariet spelades in och går att se och lyssna på i efterhand. .

Kontakt:
Elisabeth Björk Brämberg, forskare i arbetshälsa, Karolinska Institutet: 070-922 10 63,
elisabeth.bjork.bramberg@ki.se
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.

Pressbild för nedladdning: