Återbetalning av premier

Pressmeddelande
24 november 2015klockan 08.00

AFA För­säkring återbetalar ca 4,9 miljarder i premier för de kollektiv­avtalade sjukförsäkringarna till arbetsgivare inom kommun-och landsting samt regioner. Återbetalningen avser premier för år 2004.

Som tidigare beslutats i AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse ska premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS – KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen återbetalas för perioden 2004. Totalt handlar det om 4,9 miljarder kronor som kommer att återbetalas till 310 kommuner och landsting samt regioner.

Återbetalning av premier kommer att ske genom Fora den 25 november, som på uppdrag av AFA Försäkring administrerar premiehanteringen.

Till övriga arbetsgivare inom kommun- och landstingsområdet, Svenska Kyrkan, Pacta, KFS m.fl. kommer återbetalningen att ske under 2016.

Bakgrund till premieåterbetalningen:

Avtalsgruppförsäkringen AGS ger kompletterande ersättning om man har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal inom avtalsområde Svenskt Näringsliv-LO, AGS-KL och avtalsområde KFO-LO

Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kunnat minska reserverna för framtida utbetalningar vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget. Med återbetalningen av 2004 års premier har AFA Försäkring betalat ut totalt 41 miljarder kronor för åren 2004-2008.

AFA Försäkring är namnet på den gemensamma organisationen för de tre försäkringsföretagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag.

Frågor från arbetsgivare om återbetalningen besvaras av Foras kundcenter 08-787 40 10

Mer information (media) :
Caroline Rylander, Presschef AFA Försäkring, tel 08-696 42 63, 0708-15 49 05
Johan Ljungqvist, kommunikationschef, AFA Försäkring, tel 08-696 4804