Arbetsmiljön under covid-19 – nu och i framtiden

Pressmeddelande
8 oktober 2020klockan 06.00

Den 2 oktober arrangerades ett webbinarium då arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besökte AFA För­säkring som, på uppdrag av arbets­marknadens parter, arbetar förebyggande för ett friskt och tryggt arbetsliv. Samtalet handlade om hur arbetsmiljön under covid-19-pandemin påverkats och om regeringens nuvarande och kommande arbetsmiljöstrategi.


– Jag tror ingen av oss kunde förutse den här pandemin. När nyheterna började komma från Kina om covid-19, tänkte jag: Vad kommer det här betyda för jobben? Jag kunde inte ana vilken påverkan det skulle få på hela vårt liv, på vår hälsa och arbetsliv, sa Eva Nordmark.

– Vi ser att pandemin kommer att fortsätta påverka både de som jobbar hemma och de som fortfarande går till jobbet. Många av oss har behövt ställa om till digitalt arbete med Teams, Skype, Zoom och allt vad det heter. Sverige ligger långt fram i digitaliseringen och det har gett oss fördelar om man jämför med många andra länder som befinner sig i samma situation, sa Eva Nordmark.

Regeringen vill identifiera arbetsmiljörisker och fördjupa kunskaperna

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att titta närmare på risker kopplade till covid-19.

– Vi vill höja kunskapen om riskerna i rådande pandemi, med fokus framförallt inom vård och omsorg, sa Eva Nordmark.

En kunskapssammanställning från Myndigheten för arbetsmiljökunskap är också på gång, med fokus på arbetsmiljön under covid-19.

– Vi vet för lite och därför är kunskapssammanställningarna så viktiga, sa Eva Nordmark.

AFA Försäkring satsar, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, 150 miljoner kronor per år på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. I samband med pandemin har hittills totalt 56 miljoner kronor i forskningsanslag beviljats till forskning med koppling till covid-19 och arbetsmiljö. Fler anslag är på gång, berättade Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– Forskarna är duktiga på att fånga upp vad som är aktuellt. De forskningsansökningar vi fått in hittills när det gäller covid-19, rör framförallt vård och omsorg och många yrken inom kommuner och regioner, sa Susanna Stymne Airey.

Eva Nordmark välkomnar de nya kunskaper AFA Försäkring och arbetsmarknadens parter får fram genom den forskning man finansierar.

– För mig är det viktigt att vi fångar upp nya kunskaper som dessa och tar med in i den nya arbetsmiljöstrategin, sa Eva Nordmark.

Dialog och samarbete viktigt i arbetet med ny arbetsmiljöstrategi

Den nya arbetsmiljöstrategin som är på gång tas fram i dialog med arbetsmarknadens parter och myndigheter.

– Dialogen är viktig och vi har fått in många kloka synpunkter, sa Eva Nordmark.

– Alla behöver samarbeta kring de här frågorna och jag tror på mer samverkan framöver. Vi ska inte konkurrera om arbetsmiljö utan odla våra resurser på olika sätt. Arbetsmiljöarbetet har utvecklats ännu mer nu, så det finns mycket kunskap och många bra verktyg. I ett sådant här läge sluter alla samman och ser till att det anpassas till rådande situation, sa Susanna Stymne Airey.

Hur säkra en god arbetsmiljö när arbetet sker på distans?

En utmaning med arbetsmiljön under pandemin är det utbredda distansarbetet. Att se och upptäcka risker i hemmiljö och ha koll på hur medarbetarna mår är viktigt. Kan man påverka arbetsmiljön för sina medarbetare om de jobbar hemifrån?

– Ja, det kan man. Man kan fotografera arbetsmiljön och säkerställa att man har olika verktyg, man kan mäta ljuset med mera. Det blir viktigare att ha en konstant dialog mellan chef och medarbetare. Alla måste ta ett arbetsmiljöansvar i det här. Även medarbetare kan hjälpa varandra. Nu pratar man om arbetsmiljö på ett annat sätt och det tror jag är en positiv del av utvecklingen, sa Susanna Stymne Airey.

– Digitaliseringen går snabbare nu och många har tagit stora steg när det gäller att arbeta mer digitalt. Jag är väldigt positiv till ny teknik. Men cheferna har en utmaning i att leda via de digitala verktygen. Man har ett fortsatt arbetsmiljöansvar och det är svårare att märka på distans hur medarbetarna mår. Vi måste verkligen engagera oss här. Jag blir stolt när jag ser allt fantastiskt arbete som görs här och via arbetsmarknadens parter, sa Eva Nordmark.

Postdoc-stöd på 2 miljoner till forskning om arbetsförmåga vid ljudkänslighet

Under webbinariet överlämnade AFA Försäkring även ett postdoc-stöd på två miljoner kronor till forskare Sofie Fredriksson, vid Göteborgs universitet, som tilldelas 2020 års stöd för att studera hur ljudkänslighet och ljudtrötthet påverkar arbetsförmågan och identifiera åtgärder som underlättar fortsatt arbete. Läs mer om hennes forskning i ett pressmeddelande här.

Mer information:
Se film och läs en kort sammanfattning från webbinariet på AFA Försäkrings webbplats.

Kontakt:
Susanna Stymne Airey, chef på enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Mer om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på afaforsakring.se/forskning