Arbetare inom metall- och övrigt industriellt arbete utsätts för kemikalier – kan ge eksem

Pressmeddelande
13 september 2022klockan 06.00

Arbetssjukdomar med diagnosen eksem är vanligast inom yrkesgruppen metall- och övrigt industriellt arbete samt inom vården. Även yrkesgrupper inom restaurang- och storköksarbete, frisörer och byggnadsmålare är utsatta. Eksemen orsakas främst av att man kommer i kontakt med kemikalier i arbetet eller av att huden reagerar på materialet i skyddshandskar, visar en ny rapport från Afa För­säkring.

– Att arbetssjukdomar med eksemsjukdomar är vanligast förekommande inom metall- och övrigt industriellt arbete förklaras av att det är en yrkesgrupp med många sysselsatta och att man i metall och övrigt industriellt arbete ofta arbetar med eksemframkallande kemikalier, som bearbetningsvätskor, ohärdat epoxin och spillolja, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Man kan även få eksem om man lider av kontaktallergi och då främst vid allergi mot metaller som man har arbetat med som exempelvis nickel och krom. Det förekommer också att man får allergiska reaktioner av att den skyddsutrustning som ska skydda mot kemikalieexponering sitter fel eller att man får allergiska reaktioner mot själva skyddsutrustningen.

Typfall – 50-årig man yrkesgruppen metall- och övrigt industriellt arbete

Ett av de typfall som finns med i rapporten är en man i 50-årsåldern som tillhör yrkesgruppen metall- och övrigt industriellt arbete och har diagnosen eksemsjukdom på grund av kemikalier vid arbete med bearbetningsvätskor.

Yrkesgrupper även drabbade inom vård, restaurang och storkök, frisörer, byggnadsmålare

– För yrkesgrupper inom vårdyrken som sjuksköterskor och barnmorskor och undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. orsakas majoriteten av arbetssjukdomarna med eksemsjukdom av deras skyddsutrustning, säger Emil Askestad.

– Andra utsatta som nämns i rapporten och som drabbas av eksemsjukdom på arbetet är yrkesgrupper inom restaurang- och storköksarbete, byggnadsmålare och frisörer, hudterapeuter, m.fl.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Förebygg kemiska risker på jobbet

Afa Försäkring samverkar även med Prevent, som har tagit fram Kemiguiden, en uppslagsbok som tar upp vilka krav som gäller i arbetet med kemiska ämnen. Kemiguiden ger kunskap om hur man kan förbättra säkerheten och minska de kemiska hälsoriskerna på arbetsplatsen. Den ger även hjälp kring vilka lagar och regler som gäller och vad man kan göra för att följa dem.

På Prevents webbplats går det även att läsa mer om hur man kan förebygga kemiska risker på jobbet.

Mer information:

Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten Vad är det som ger utslag? Arbetssjukdomar orsakade av eksem finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Kontakt:

Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 4134, emil.askestad@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.