”Alla kan bidra” – Afa Fastigheter och Stockholms Stadsmission i samarbete för Ukraina

Pressmeddelande
17 mars 2022klockan 14.27

I den akuta situation många befinner sig i vill Afa Fastigheter genom sitt mångåriga samarbete med Stockholms Stadsmission göra något konkret för de krigsdrabbade som kommer till Stockholm på flykt från Ukraina. Afa Fastigheter är partners till Stockholms Stadsmission och de har ett långsiktigt samarbete sedan över 20 år tillbaka.

– Vi tänker att alla kan bidra med något, om så bara en liten del. Afa Fastigheter är partner till Stockholms Stadsmission och vi har samarbetat i över 20 år. Genom vår etablerade samverkan har vi gjort gemensamma insatser i akuta krissituationer tidigare, så vi kan vara relativt snabbfotade när en akut situation som denna uppstår, säger Lars Edberg på Afa Fastigheter. 

– Afa Fastigheter har tidigare erbjudit evakueringslägenheter via Stockholms Stadsmission. Vårt bidrag med temporära evakueringslägenheter den här gången blir en del av  Stadsmissionens satsning ”Bobyrån Ukraina”, säger han.

– Tillsammans med Sveriges Stadsmissioner mobiliserar nu Stockholms Stadsmission för att
skapa boendeplatser till personer som tvingats fly till Sverige till följd av kriget i Ukraina.
Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet av att minska utanförskap genom att erbjuda olika typer av boendelösningar till personer som är i behov av akut och långsiktigt boende i
Stockholms län, och som av olika anledningar står helt eller delvis utanför bostadsmarknaden. Stockholms Stadsmission är en del av Sveriges Stadsmissioner som arbetar mot samma mål nationellt, säger Pernilla Parding, ansvarig för boende för människor på flykt från Ukraina på Stockholms Stadsmission.

 

Mer information:
Tomas Ingemarsson, chef Afa Fastigheter:08-696 40 75, tomas.ingemarsson@afafastigheter.se 

Lars Edberg, verksamhetschef Afa Fastigheter: 08-696 40 81, lars.edberg@afafastigheter.se 

Pernilla Parding, ansvarig för fastighet och boende Ukraina, Stockholms Stadsmission:
070-425 66 90, pernilla.parding@stadsmissionen.se 

Afa Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter främst i
Stockholm och Malmö. I Stockholms innerstad är vi en av de större fastighetsägarna vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 350 000 kvm till ett värde av cirka 37 miljarder SEK. Afa Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på Afa Försäkring. www.afafastigheter.se