Aftonbladet granskar de kollektiv­avtalade för­säkring­arna

Pressmeddelande
28 april 2016klockan 13.57

Vår möjlighet att bemöta den kritik som riktats mot oss är högst begränsad, då vi inte kan uttala oss i enskilda fall. Här ger vi generella svar på några av de frågor som kommit upp i samband med Aftonbladets granskning.

Hur ställer ni er till Aftonbladets granskning?
Vi känner inte igen oss i den bild som målats upp vid Aftonbladets granskning den 13 april. Vår verksamhet bedrivs utan vinstutdelning och vårt uppdrag från arbetsmarknadens parter är mycket tydligt, vi ska bidra till ett tryggare arbetsliv.

AFA Försäkrings försäkringar är tänkta som ett komplement till de lagstadgade försäkringarna. Genom information och uppsökande verksamhet verkar vi för att alla som har rätt till ersättning också får det. Läs mer om AFA Försäkrings uppsökande kundtjänst här 

Varför har ni så långa handläggningstider?
Aftonbladet har lyft fram fall där handläggningstiderna har blivit ovanligt långa. Ofta drar handläggningstiderna ut på tiden vid komplexa utredningar, som kräver att vi hämtar in dokument och handlingar från olika instanser som till exempel Skatteverket och Försäkringskassan. Men det är värt att förtydliga att det rör sig om en mycket liten del av de dryga 350 000 ärenden som vi får in under ett år.

Hur går det i ihop att AFA Försäkring har stora tillgångar samtidigt som de försäkrade får kämpa för korrekt ersättning?
Under 2015 fick vi in totalt 351 000 nya ärenden och betalade ut 9,9 miljarder i ersättning till de försäkrade. Antalet inkomna ärenden som avser arbetsskadeförsäkringen, TFA, under förra året var 86 000. 

En del av vårt uppdrag är att förvalta pengar för framtida utbetalningar, totalt 193 miljarder kronor. Kapitalet placeras ansvarsfullt för att ge en avkastning som tryggar framtida betalningsåtaganden. 

AFA Försäkrings tillgångar är anpassade efter behovet av att kunna betala ut ersättning även många år framåt i tiden, till exempelvis till kunder som fått sjukersättning eller livränta till följd av en arbetsskada.

Hur kan AFA Försäkring betala tillbaka 40 miljarder till arbetsgivarna i stället för att betala ut ersättning till de som drabbats av en arbetsskada? 
Premieåterbetalningarna som görs till arbetsgivarna avser avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, och inte arbetsskadeförsäkringen. I Aftonbladets artikel framstår det som att pengarna kommer ifrån samma pott, men det stämmer inte. 

Överskottet i avtalsgruppsjukförsäkringen har uppstått på grund av förändringar i reglerna kring den allmänna sjukförsäkringen i kombination med en god kapitalförvaltning. För närvarande har vi ingen premie på avtalsgruppsjukförsäkringen.

Länk till artikel:
I en av Aftonbladets artiklar intervjuas Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor och Eva Eriksson, chef för skaderegleringen på TFA. Artikeln finns att läsa här

Mer information:
Caroline Rylander, Presschef AFA Försäkring, tel 08-696 42 63, 0708-15 49 05