AFA Försäkrings arbetsskade- och sjukfrånvarorapport – psykiska diagnoser bakom långvarig sjukfrånvaro ökar

Pressmeddelande
30 maj 2017klockan 07.55

För tredje året i rad är antalet allvarliga arbetsolyckor i relation till antalet sysselsatta oförändrat. Långvarig sjukfrånvaro har minskat inom privat sektor och i kommuner och landsting har ökningstakten avtagit. Däremot ökar andelen psykiska diagnoser bland långvarigt sjukskrivna. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport som presenterades vid ett seminarium den 30 maj.

AFA Försäkrings arbetsskade- och sjukfrånvarorapport för 2017 visar 2015 års siffror, då det sker en eftersläpning i anmälningarna av arbetsskador. Rapporten är Sveriges mest omfattande inom området och visar att antalet anmälda och godkända arbetsskador totalt har ökat de senaste åren.

– 2015 godkändes nära 56 000 anmälda arbetsskador varav cirka 10 800 allvarliga olyckor. Allvarliga arbetsolyckor i relation till antalet sysselsatta är däremot oförändrat för tredje året i rad, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring.

Under 2015 inträffade 2,5 allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta.

Allvarliga olycksfall vanligare bland äldre

– Statistiken visar tydligt att det är de äldsta på arbetsmarknaden som råkar ut för flest allvarliga olycksfall i relation till antalet sysselsatta. För både kvinnor och män inträffar det fler olyckor per 1 000 sysselsatta i åldersgruppen 46–64 år jämfört med de som är yngre, säger Anna Weigelt.

En tredjedel av de allvarliga arbetsolycksfallen beror på fall. Olyckorna har skett i samband med förflyttningar inomhus eller utomhus, i en trappa eller på en stege. Fall leder i 45 procent av fallen till medicinsk invaliditet.

Män mer olycksdrabbade än kvinnor på arbetet

Fler män än kvinnor skadar sig allvarligt på arbetet. Det beror på könsfördelningen på arbetsmarknaden. Antalet allvarliga olycksfall är högst i yrken inom industri och hantverk, som traditionellt är mansdominerade.

Avtagande ökningstakt av sjukfall i kommuner och landsting

Antalet långa sjukfall inom kommuner och landsting fortsätter att öka, men ökningstakten har avtagit. Totalt ersattes 35 499 sjukfall som påbörjades under 2015.

– Antalet långa sjukfall per 1 000 sysselsatta var 31,4 under 2015. Det innebär en ökning på 3 procent jämfört med 2014. Mellan åren 2013 och 2014 var ökningen 9 procent, säger Anna Weigelt.

De pyskiska diagnoserna fortsatte att öka 2015 och utgjorde 46 procent av kvinnornas diagnoser och 40 procent av männens diagnoser inom kommuner och landsting, som avser såväl arbetare som tjänstemän.

Minskning av sjukfall i privat sektor

– Bland privatanställda arbetare har sjukfrånvaron minskat, säger Anna Weigelt.

Inom den privata sektorn ersattes 31 264 sjukfall som påbörjades under 2015. Antalet långa sjukfall per 1000 sysselsatta var 23,9 under 2015, det innebär en svag minskning jämfört med 2014 då motsvarande siffra var 24,2.

De psykiska diagnoserna ökar bland båda könen i privat sektor, men den vanligaste orsaken bakom långvarig sjukfrånvaro är fortfarande diagnoser i muskler och skelett bland män. Bland kvinnor är dock psykiska diagnoserna nu vanligast.

Diagnoser i muskler och skelett utgjorde 41 procent av männens diagnoser och 34 procent av kvinnornas diagnoser. De psykiska diagnoserna utgjorde 22 procent av männens långvariga sjukfrånvaro och 35 procent av kvinnornas.

Mer information: Arbetsskadeförsäkringen TFA, TFA-KL och PSA omfattar alla som har kollektivavtal. För att göra information tillgänglig för alla presentas varje år aktuell statistik i AFA Försäkrings stora arbetsskade- och sjukfrånvarorapport samt fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är årets stora rapport.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på afaforsakring.se/nyhetsrum under Aktuella rapporter.

Mer information från seminariet där arbetsskade- och sjukfrånvarorapporten presenterades finns på afaforsakring.se/seminarier

Kontakt: Anna Weigelt, chef Analysavdelningen AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor AFA Försäkring, 08-696 45 90, michel.normark@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Text: Linda Harling

 

Pressbild att ladda ner: