AFA För­säkring tar över äldre försäk­rings­ären­den för lantbrukare

Pressmeddelande
13 juli 2020klockan 08.39

För lantbrukare som har haft arbetsskada eller sjukfall mellan 1978 och 1994 är det AFA För­säkring som nu sköter utbetalningarna. 

Ändringen gäller från 1 januari 2020 och innebär att AFA Försäkring tar över från försäkringsbolaget Crawford som försäkringsgivare. Försäkringarna det gäller är Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Ändringen gäller ärenden mellan 1 juli 1978 och 30 juni 1994.

För att omfattas av arbetsskada och sjukfall som inträffat från 1 juli 1994 är förutsättningen att lantbrukaren har tecknat en egen försäkring hos AFA Försäkring. 

De lantbrukare som har pågående utbetalningar har fått ett meddelande om ändringen.

Kontakt AFA Försäkring

Joakim Simonen, avtalsspecialist, AFA Försäkring, 0708 92 85 83, joakim.simonen@afaforsakring.se
Per Winberg, presskontakt / utbildningsledare, AFA Försäkring, 0708 93 95 52, per.winberg@afaforsakring.se

Om AFA Försäkring

9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Fler pressmeddelanden från AFA Försäkring.