Afa För­säkring satsar på forskning om arbetsförmåga

Pressmeddelande
12 januari 2023klockan 08.00

Nu får Afa Försäkrings utlysningar av forskningsmedel inom området hälsa ett nytt och tydligare fokus på arbetsförmåga. Dessutom ska resultat från nya projekt som finansieras inom området kunna komma till nytta i arbetslivet inom fem år.

– Vi är särskilt intresserade av forskning med fokus på arbetsförmåga vid sjukdom. Där kan exempelvis rehabilitering, utveckling av behandlingsmetoder och klinisk forskning komma till nytta hos våra målgrupper genom att bibehålla, förbättra och utveckla arbetsförmågan. Med den nya inriktningen välkomnar vi också en ny generation av forskare inom området hälsa, säger Diana Persson, forskningssekreterare för området hälsa på Afa Försäkrings Forsknings- och utvecklingsavdelning, FoU.

De målgrupper som forskningen ska fokusera på är privatanställda arbetare och anställda inom kommuner och regioner. Exempel på forskning som kan finansieras är projekt som undersöker bakomliggande orsaker till sjukfrånvaro, eller undersöker sjukdomsförebyggande faktorer, så att sjukfrånvaron kan förebyggas eller förkortas.

– Syftet med den nya inriktningen är att finansiera forskning som ger ny kunskap om arbetsförmåga vid sjukdom. Vi finansierar primärt forskning som rör människor i arbetslivet. Forskning på patienter inom vården kan dock få medel, men då behöver resultaten kunna generaliseras och bidra till patientnytta, förklarar Diana Persson.

Forskningsresultaten ska dessutom kunna tillämpas inom fem år från det att projekten beviljas medel.

Forskning som bidrar till ett längre och hållbart arbetsliv

Afa Försäkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Ett betydelsefullt kriterium i finansieringen är att forskningen ska komma till praktisk nytta i arbetslivet.

– Med den nya inriktningen på arbetsförmåga för forskning inom hälsa vill vi bidra till ett längre och hållbart arbetsliv för våra målgrupper. Vi är måna om att den forskning vi finansierar kommer till konkret nytta i arbetslivet, säger Ulrika Hektor, chef på Afa Försäkrings Forsknings- och utvecklingsavdelning, FoU.

Vem kan söka finansieringen och när?

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.

Utlysningen inom området hälsa startar 31 januari 2023 och stänger 21 mars 2023. Beslut om godkänd ansökan lämnas i slutet av juni 2023. Läs mer här.

Riktade öppna utlysningar

Nytt är också att Afa Försäkring nu riktar de öppna utlysningarna mot arbetsmiljö respektive hälsa. Genom att separera ansökningsomgångarna vill vi göra ansökningsprocessen tydligare och enklare.

För dig som forskare innebär detta att du under 2023 kommer att kunna skicka en fullständig ansökan för forskning inom hälsa mellan 31 januari och 21 mars. Därutöver kan du skicka in en idébeskrivning mellan 16 maj och 14 juli 2023, där du i ett tidigare stadium kan undersöka om din idé till forskningsprojekt är relevant för oss.

Läs mer om våra försäkringar här.

Mer information:

Diana Persson, forskningssekreterare på Afa Försäkrings Forsknings- och utvecklingsavdelning, FoU: 076–101 98 15, diana.persson@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs mer om den nya inriktningen för området hälsa här.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa. Syftet är att bidra till färre arbetsskador och minskad långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på webben för Afa Försäkrings forsknings- och utvecklingsavdelning.