Afa För­säkring riktar utlysningar av forsknings­anslag mot arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelande
31 oktober 2022klockan 08.00

Afa För­säkring går över till riktade öppna utlysningar, där områdena arbetsmiljö och hälsa separeras. Inom området arbetsmiljö väntas två riktade öppna utlysningar under 2022–2023. Inom området hälsa blir det en öppen utlysning under 2023.

– Nu särskiljer vi de riktade öppna utlysningarna inom områdena arbetsmiljö och hälsa. Vi separerar ansökningsomgångarna för att ansökningsprocessen ska bli tydligare och enklare, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings Forsknings- och utvecklingsavdelning, FoU.

– Nytt för i år är också att vi går över från vårt tidigare system med skisser på forskningsprojekt till så kallad idébeskrivning. I idébeskrivningen kan forskare i ett tidigare stadium undersöka om deras idé till forskningsprojekt är relevant för oss.

Arbetsmiljöforskning som förbättrar arbetsmiljö och minskar arbetsskador och sjukdomar

– Inom området arbetsmiljö finansierar vi forskningsprojekt som på kort och lång sikt förväntas förbättra arbetsmiljön, som undersöker risk- och friskfaktorer i arbetet och som minskar arbetsskador och arbetssjukdomar hos våra målgrupper, säger Ulrika Hektor.

Forskningsprojekten kan till exempel handla om arbetssjukdomar och olycksfall, fysisk eller kemisk arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö, digitalisering eller arbetsanpassning.

Forskning inom hälsa – arbetsförmåga och förkortad sjukfrånvaro i fokus

– När det gäller området hälsa, finansierar vi forskningsprojekt som syftar till att behålla och stärka arbetsförmåga för att bidra till att förkorta sjukfrånvaron i arbetslivet. Forskningsresultaten ska dessutom kunna tillämpas inom fem år från det att projekten beviljas medel. Dessa projekt kan ha fokus på exempelvis behandlingsformer och metoder, rehabilitering och sjukdomsförebyggande faktorer så att sjukfrånvaron kan förebyggas eller förkortas, säger Ulrika Hektor.

Mer information om de öppna utlysningarna:

Arbetsmiljö
Två riktade öppna utlysningar under 2022–2023: 1 december 2022–17 januari 2023 respektive 27 juni–13 september 2023. Målgrupper för forskningen: Arbetare och tjänstemän i privat sektor samt anställda i kommuner och regioner. Statligt anställda ingår inte. Läs mer här. 

Hälsa
En riktad öppen utlysning under 2023: 31 januari–21 mars 2023.
Målgrupper för forskningen: Arbetare i privat sektor samt anställda i kommuner och regioner. Tjänstemän i privat sektor och statligt anställda ingår inte. Läs mer här. 

Idébeskrivning – mall:
Forskare kan skicka in en idébeskrivning mellan den 16 maj–14 juli 2023, för att undersöka om idén till forskningsprojektet är relevant för Afa Försäkring som forskningsfinansiär. Läs mer här. 

Kontakt:
Ulrika Hektor, chef för FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 24, ulrika.hektor@afaforsakring.se  

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 08-696 35 12, linda.harling@afaforsakring.se  

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa. Syftet är att bidra till färre arbetsskador och minskad långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.