Afa För­säkring och Alecta samverkar kring forskning om psykisk hälsa

Pressmeddelande
31 augusti 2023klockan 09.00

Afa För­säkring och Alecta ska samverka kring en ny partsgemensam forskningssatsning om psykisk hälsa. Satsningen pågår i tre år och omfattar 30 miljoner kronor. Satsningen görs på initiativ av arbets­marknadens parter - Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Foto: Johér bildbyrå.

– Forskningssatsningen är en unik möjlighet att få en samlad bild av sjukfrånvaron inom privat sektor. Resultaten från det treåriga FoU-programmet förväntas ge ökad kunskap som är relevant för svensk privat arbetsmarknad och komma till praktisk nytta för individ, arbetsplats och samhälle, säger Ulrika Hektor, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

Statistik från både Afa Försäkring och Alecta visar att psykiska sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till längre sjukfrånvaro för arbetare och tjänstemän i privat sektor. Det finns därför behov av en gemensam forskningssatsning inom psykisk hälsa för ökad kunskap om hur psykisk ohälsa kan förebyggas och hur arbetsförmåga kan tas tillvara, för att undvika långa och destruktiva sjukfrånvaroperioder som ökar risken för att anställda lämnar arbetsmarknaden i förtid.

– Kan vi lära oss mer om hur vi förebygger psykisk ohälsa som resulterar i långa sjukfrånvaroperioder leder det till minskade skadekostnader för Afa Försäkring och Alecta, samt gynnar Sveriges företag, den svenska ekonomin, och inte minst individen, säger Fredrik Palm, produkt- och analyschef på Alecta.

Utlysningen av FoU-programmet öppnar i december 2023 och pågår i tre år, totalt beräknas 6–8 forskningsprojekt finansieras genom satsningen, vilken kommer att administreras av Afa Försäkring.

Kontakt:
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Hannes Hultcrantz, PR-ansvarig, Alecta, 0733 10 06 01
hannes.hultcrantz@alecta.se  

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Om Alecta 
Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 1200 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.