Afa För­säkring investerar i innovativt initiativ för hållbar utveckling

Pressmeddelande
16 juni 2021klockan 13.03

Afa För­säkring och Alecta går samman och investerar för förbättrade levnadsvillkor i utvecklingsländer och bidrar därmed till främjandet av FN:s mål för hållbar utveckling som blivit eftersatta på grund av covid-19. Initiativet är ett steg i möjliggörandet av hållbarhetsmålen och FN:s Agenda 2030.

– Sådana här sociala investeringar, särskilt inom hälsoområdet, rimmar väl med vårt syfte som organisation. Att investera i sociala obligationer genom detta initiativ är ett sätt för Afa Försäkring att medverka till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Vi är glada över att kunna bidra och ser fram emot att följa upp den positiva sociala effekten som denna finansiering ger, säger Linus Thand, portföljförvaltare på Afa Försakring.

Sociala obligationer är obligationer vars emission går till förmånsprojekt som tar itu med sociala problem eller syftar till att få en positiv social inverkan.

Denna obligation har en bred inverkan på FN:s mål för hållbar utveckling. Förutom investeringar inriktade på hälsa fokuserar den på målen kopplade till   finansiell integration, klimatsmart jordbruk, tillgång till ren energi till en rimlig kostnad, samt rent vatten och sanitet.

Den sociala obligationen mobiliserar kapital för följande FN-mål för hållbar utveckling:

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Mål 7: Hållbar energi för alla

Andra aktörer i satsningen: Sida, Danske Bank, Alecta och responsAbility.

Mer information:

Läs mer om initiativet och satsningen här:

Sida

Alecta

responsAbility

Läs mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling här: globalamalen.se

Kontakt: Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef Afa Försäkring: 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se