Afa För­säkring fusionerar tre bolag till ett

Pressmeddelande
18 augusti 2023klockan 09.43

I oktober blir de tre bolagen Afa Trygg, Afa Liv och Afa Sjuk ett bolag, med det gemensamma namnet Afa För­säkring.

Efter omvandlingen 2022 från försäkringsföretag till tjänstepensionsföretag, beslutade styrelserna och ägarna Svenskt Näringsliv, LO och PTK, att Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag och Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag ska fusioneras in i Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag. Afa Sjuk byter i samband med fusionen legalt namn till Afa Försäkring tjänstepensionsaktiebolag, organisationsnummer 502033-0642. Fusionsplanen har godkänts av Finansinspektionen och den kommer genomföras enligt plan i oktober 2023.

– Med fusionen kan vi förbättra den finansiella styrningen samt förenkla rapportering och administration. En annan positiv effekt är att det blir enklare för våra försäkrade när vi endast använder Afa Försäkring i vår kommunikation med dem, säger Anders Moberg, vd på Afa Försäkring.

Den operativa verksamheten hos Afa-bolagen bedrivs redan idag som en gemensam linjeorganisation, fusionen innebär därmed inte någon förändring. Försäkringarna påverkas inte, Afa Försäkring fortsätter att arbeta för ett tryggare arbetsliv genom att försäkra, förvalta och förebygga med samma höga kvalitet som tidigare. Medarbetarnas anställningar påverkas inte heller av fusionen.

Kontakt:
Caroline Rylander, presschef, Afa Försäkring:
08-696 42 63, caroline.rylander@afaforsakring.se

Niklas Eideholm, chefsjurist, Afa Försäkring:
08-696 44 05, niklas.eideholm@afaforsakring.se

Anders Jonsson, chefaktuarie, Afa Försäkring:
08-696 40 25, anders.jonsson@afaforsakring.se