AFA För­säkring förlänger samarbete med Svenska Judoförbundet – förebygger fallolyckor på jobbet

Pressmeddelande
7 december 2020klockan 06.45

Den judoinspirerade fallträningen Judo4Balance kan förebygga fallolyckor på jobbet och ge ökad fallkompetens i svenskt arbetsliv, visar ny forskning. Nu förlänger AFA För­säkring det innovativa, förebyggande samverkansprojektet med Svenska Judoförbundet, som genom fallträning på svenska arbetsplatser förebygger fallolyckor och skapar ökad fallkompetens och trygghet hos arbetstagare.

Fallträning kan förebygga arbetsolyckor på jobbet. Som en del av AFA Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador som följd av fallolyckor, har vi ett unikt samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet. Foto: Lars Classon/YMR Kommuniktion.

– Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige. Med hjälp av judons kunskapsarsenal kan vi öka fallkompetensen i arbetslivet. Under året har projektet påverkats av pandemin, men genom att förlänga samarbetet skapar vi möjligheter att anpassa även detta projekt och fallträningen efter rådande situation. Ny forskning visar nu dessutom att fallträningen vi erbjuder gör skillnad. Därför känns det väldigt bra att förlänga det här samarbetet ytterligare ett år, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– Vi har sett slående resultat när vi studerat detta. Vår forskning visar att det judoinspirerade träningsprogrammet är en effektiv träningsform för att förebygga risken för fallolyckor och dess negativa konsekvenser, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna. I en kort filmintervju (58 sek) berättar han mer om forskningsresultaten.

Vi ser fram emot ännu ett spännande år av samverkan med AFA Försäkring, vilket kommer möjliggöra att ännu fler arbetstagare minskar risken för att falla och skada sig. Det förlängda samarbetet ger oss även möjlighet att arbeta vidare med och utveckla coronasäkra träningsmetoder, säger Kristiina Pekkola, ordförande för Svenska Judoförbundet.

Fallolyckor – ett kostsamt samhällsproblem som kan förebyggas

Fallolyckor är ett av samhällets största folkhälsoproblem och kostar samhället 25 miljarder kronor per år enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Varje år inträffar 11 000 fallolyckor på arbetstid i Sverige enligt statistik från AFA Försäkring. Det drabbar både individ och samhälle.

– En del förebyggande åtgärder har redan gjorts inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, men hittills har få insatser gjorts för att träna arbetstagare fysiskt för att förbättra deras möjligheter att skydda sig mot fallolyckor. Med det fortsatta samarbetet vill vi tillsammans med Svenska Judoförbundet öka fallkompetensen i arbetslivet ytterligare och förebygga att människor skadar sig på jobbet, säger Susanna Stymne Airey.

– Syftet med samverkansprojektet är att öka personlig trygghet och minskat lidande på grund av fall i arbetet. Vi vill bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Fallkompetensträningen är kostnadsfri om man har en kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring, säger Eva Hytönen, tf projektledare på AFA Försäkring.

Fallträningen ger ökad trygghet på jobbet

– Har du tränat din balans och styrka och har rätt teknik vid ett fall minskar risken att skadas. Ökad fallkompetens kan även minska rädslan att falla, vilket i sin tur kan leda till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska Judoförbundet.

Mer information: Läs mer om AFA Försäkrings och Svenska Judoförbundets fallförebyggande satsning på afaforsakring.se/fallkompetens. Ladda ner en statistikrapport om fallolyckor här.
Vill du prenumerera på AFA Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

I en kort filmintervju (58 sek) berättar Michail Tonkonogi, forskare på Högskolan Dalarna, mer om forskningsresultaten i projektet.

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Kontaktpersoner:
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga: 08-696 41 60,
susanna.stymneairey@afaforsakring.se       
Eva Hytönen, tf projektledare på AFA Försäkring: 08-696 40 21 eva.hytonen@afaforsakring.se     
Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Svenska Judoförbundet, 073-089 61 62,
karin.baathe@judo.se
Michail Tonkonogi, forskare, Högskolan Dalarna: 070-820 64 35, mtn@du.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring, 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se