Afa För­säkring deltar i internationell kongress om säkerhet och hälsa på jobbet

Pressmeddelande
21 september 2021klockan 07.00

Den 20–23 september deltar flera representanter från Afa För­säkring i den internationella kongressen ”World Congress om säkerhet och hälsa på jobbet 2021”. Världskongressen är ett viktigt globalt forum som lockar tusentals delegater från hela världen. I år sker konferensen helt digitalt.

Susanna Stymne Airey, chef för enhet Förebygga på Afa Försäkring, berättar i en intervju om Afa Försäkrings deltagande i den aktuella världskongressen.

Varför deltar Afa Försäkring på denna världskongress?

– Det är ett viktigt internationellt forum för alla som arbetar med att förebygga ohälsa och arbetsskador på arbetsplatsen, speciellt inom socialförsäkringsområdet. Det ger oss en möjlighet att nätverka, få inspiration och utbyta erfarenheter och praxis med andra för att främja ett säkert och hälsosamt arbete. För oss på Afa Försäkring är det också en unik möjlighet att visa upp det viktiga arbete som vi gör på uppdrag av arbetsmarknadens parter.

På vilket sätt deltar vi i år, vilka kommer att vara med som talare och vilka ämnen uppmärksammar vi?

– Vi har valt ämnen som vi tror kan ha internationellt intresse och som vi hoppas kan inspirera andra. I år fick vi med hela tre bidrag att presentera. Det är hög konkurrens om utrymme så det är väldigt bra!

Anna Weigelt, vår chef för Analysavdelningen, har blivit inbjuden att tala om den svenska modellen med kollektivavtalade försäkringar och hur man kan arbeta datadrivet för att förebygga arbetsskador. Det är få, om någon, annan aktör som har tillgång till en sådan unik skadedatabas som vi har.  Anna kommer att presentera data och vårt arbete med arbetsskador orsakade av vibrationer samt psykisk ohälsa som exempel på vårt datadrivna arbete.

Anna Weigelt gör även en poster presentation som finns inspelad här: The Swedish model: collectively bargained worker compensation insurance and data-driven prevention – using stress prevention and mental health as an example

Vår medarbetare Eva Hytönen ska presentera vårt samverkansprojekt med Svenska judoförbundet kring att öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv. Det är ju inte bara i Sverige som fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan. När det gäller fallkompetensprojektet så vet vi att det har skapat internationell uppmärksamhet som ett innovativt projekt att arbeta skadeförebyggande med fallolyckor, så det känns helt rätt att presentera det i detta sammanhang. 

Vår samarbetspartner Prevent kommer också att presentera flera bidrag, bland annat ett om hälsofrämjande ledarskap, som bygger på forskning finansierad av Afa Försäkring.  

Vad hoppas du att kongressen och Afa Försäkrings medverkan ska ge?

– Jag hoppas vårt deltagande ska stärka våra nätverk och samarbeten, men också att vi aktivt bidrar genom goda exempel på hur ett försäkringsbolag konkret kan arbeta med att stödja arbetsplatserna att förebygga ohälsa och arbetsskador.

Foto: Adam Fredholm. Text: Linda Harling.

Mer information

Kontakt:
Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga, Afa Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730 96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden och nyheter från Afa Försäkring

Mer om ”World Congress om säkerhet och hälsa på jobbet 2021”:
Världskongressen om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen hålls vart tredje år sedan 1955 och är ett unikt internationellt forum som samlar cirka 3 000 säkerhets- och hälsoexperter, beslutsfattare från socialförsäkringsområdet och den offentliga sektorn samt arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter från hela världen för att utbyta idéer, forskning och bästa praxis i högaktuella frågor på arbetsmiljöområdet.

Världskongressen kommer att organiseras av International Social Security Association (ISSA) och International Labour Organization (ILO) och arrangeras av Institute for Work & Health (IWH) och Canadian Centre for Occupational Health & Safety (CCOHS).

Läs mer om kongressen här: https://ww1.issa.int/events/world-congress2021