Afa För­säkring blir tjänstepensionsföretag 2022

Pressmeddelande
10 december 2021klockan 12.09

Den 9 december 2021 godkände Finansinspektionen Afa Försäkrings ansökan om att omvandlas till tjänstepensionsföretag, i enlighet med lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. Omvandlingen omfattar de tre försäkringsbolagen Afa Sjuk­försäkrings­aktiebolag, Afa Trygghets­försäkrings­aktiebolag och Afa Liv­försäkrings­aktiebolag och sker den 1 januari 2022.

Tidigare i år, den 3 juni, fattade Afa Försäkrings ägare beslut på ordinarie bolagsstämma om att Afa Försäkring skulle ansöka om att omvandlas från försäkringsföretag till tjänstepensionsföretag. Nu har Finansinspektionen godkänt ansökan och omvandlingen av de tre bolagen kommer att ske den 1 januari 2022.

– De senaste åren har vi tillsammans med våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK arbetat aktivt för att det nya regelverket ska bli så bra som möjligt för de försäkrade. Då tjänstepensionsregleringen är bättre anpassad till Afa Försäkrings förutsättningar än Solvens 2, så är en omvandling till tjänstepensionsföretag en naturlig och självklar väg att gå, säger Anders Jonsson, chefaktuarie på Afa Försäkring.

– Det nya regelverket bidrar till att värna om det viktiga inflytande som arbetsmarknadens parter har över den kollektivavtalade tjänstepensionen, inklusive tilläggsförsäkringar, säger Niklas Eideholm, chefsjurist på Afa Försäkring.

– Våra kunder, samarbetspartners och anställda behöver inte göra något apropå omvandlingen till tjänstepensionsföretag och vår verksamhet fortsätter precis på samma sätt som tidigare.

Kontakt:
Anders Jonsson, chefaktuarie, Afa Försäkring: 08-696 40 25, anders.jonsson@afaforsakring.se
Niklas Eideholm, chefsjurist, Afa Försäkring: 08-696 44 05, niklas.eideholm@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.