Afa För­säkring ansöker om omvandling till tjänstepensionsföretag

Pressmeddelande
10 juni 2021klockan 10.30

Den 3 juni 2021 fattade Afa Försäkrings ägare beslut på ordinarie bolags­stämma om att Afa För­säkring ska ansöka om att omvandlas till tjänstepensionsföretag, i enlighet med den möjlighet som lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag öppnat för. Ansökan omfattar de tre försäkringsbolagen Afa Sjuk­försäkrings­aktiebolag, Afa Trygghets­försäkrings­aktiebolag och Afa Liv­försäkrings­aktiebolag.

– Afa Försäkring och våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK har de senaste åren arbetat aktivt för att det nya regelverket ska bli så bra som möjligt för de försäkrade och ser att tjänstepensionsregleringen är bättre anpassat till Afa Försäkrings förutsättningar än Solvens 2, givet en fortsatt god anpassning av föreskrifter, säger Anders Jonsson, chefaktuarie på Afa Försäkring.

– Det nya regelverket bidrar till att värna om det viktiga inflytandet som arbetsmarknadens parter har över den kollektivavtalade tjänstepensionen, inklusive tilläggsförsäkringar, säger Niklas Eideholm, chefsjurist på Afa Försäkring.

Ambitionen är att omvandlingen av de tre bolagen ska ske den 1 januari 2022.

Kontakt:
Anders Jonsson, chefaktuarie, Afa Försäkring: 08-696 40 25, anders.jonsson@afaforsakring.se
Niklas Eideholm, chefsjurist, Afa Försäkring: 08-696 44 05, niklas.eideholm@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se