Afa Fastigheter välkomnar PBM Sweden AB till Drottninggatan 25

Pressmeddelande
16 mars 2022klockan 10.32

Afa Fastigheter och PBM har tecknat avtal för ytor om cirka 400 kvatdratmeter i fastigheten Elefanten Mindre 1 med adress Drottninggatan 25.

Drottninggatan 25 uppfördes ursprungligen för bankverksamhet under tidigt 70-tal och byggdes om 2005 då även två nya plan tillkom. Huset har sedan dess löpande uppgraderats. Sammantaget omfattar fastigheten cirka 5 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta varav merparten kontor. I entréplanet finns restaurang och butiker.

– Vi är glada att kunna hälsa PBM till huset. Lokalernas grundutformning passar bra för PBMs verksamhet. Därför kan inflyttning ske redan i slutet av april. Vi påbörjar nu arbetet med nya ytskikt, nytt lunchrum, byte av allmän belysning till LED etcetera – en lokalanpassning som även blir bra ur ett hållharbetsperspektiv, säger Marcus Berglund, förvaltare på Afa Fastigheter.

PBM erbjuder bland annat behandlingar inom beteendepsykologi och utbildningar för både chefer, ledare och medarbetare.

– Som ett snabbt växande bolag är vi glada att kunna erbjuda fina lokaler där vi kan behålla ett centralt läge samt bidra till en ännu trevligare arbetsmiljö, vilket är viktigt för både klienter och medarbetare, säger Emilia Hellberg, verksamhetschef på PBM.


Mer information:
Marcus Berglund, förvaltare Afa Fastigheter: 08-696 39 00 marcus.berglundr@afafastigheter.se 
Per Orrestig, chef Förvaltning Afa Fastigheter: 08-696 47 03
per.orrestig@afafastigheter.se Emilia Hellberg, verksamhetschef PBM: 070-794 71 29
emilia.hellberg@pbm.se 

 

PBM Sweden AB förbättrar människors och organisationers välbefinnande och prestationsförmåga. Vi erbjuder beteendeinriktade produkter och tjänster - kognitiv beteendeterapi och beteendebaserat ledarskap - som långsiktigt förändrar, förebygger och utvecklar. Verksamheten är vetenskapligt förankrad. PBM finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Sundsvall Linköping, Norrköping och online. www.PBM.se


Afa Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter främst i Stockholm och Malmö. I Stockholms innerstad är vi en av de större fastighetsägarna vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 350 000 kvm till ett värde av cirka 37 miljarder SEK. Afa Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på Afa Försäkring. 

afafastigheter.se