AFA Fastigheter rekryterar arkitekt

Pressmeddelande
2 oktober 2020klockan 11.55

Med över 300 000 kvadratmeter kommersiell yta i Stockholms innerstad och med en förståelse för hyresgästernas förändrade behov över tid, ser AFA Fastigheter stora möjligheter i att rekrytera en specialist­kompetens inom arkitektur. I oktober tillträder Mohamad Kawati, arkitekt SAR/MSA, en helt ny roll på AFA Fastigheter.   

Foto: AFA Fastigheter.

Lars Edberg, chef för Förvaltning på AFA Fastigheter, ser många fördelar med den nya funktionen:

Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Mohamad Kawati till oss. Den nya funktionen är en del i vår verksamhetsutveckling och syftar till att stötta och avlasta både projektledning och förvaltning samt att hålla vårt ritningsarkiv uppdaterat och à jour. Mohamads mångåriga erfarenhet av projektering, CAD-strukturer och hyresgästanpassningar blir en stor tillgång.

Kraven på utformning av lokalerna och hyresgästernas behov förändras ständigt över tid. Just nu funderar till exempel många på hur erfarenheterna från den rådande pandemin ska kunna tas till vara i utformningen. En arkitekt inhouse med beställarkompetens mot entreprenörer och externa arkitekter ger oss även ett snabbfotat expertstöd i vår uthyrningsverksamhet, fortsätter Lars Edberg.


Mer information:
Kontakt: Lars Edberg, Chef Förvaltning, AFA Fastigheter, 08-696 40 81, lars.edberg@afafastigheter.se 

 

Om AFA Fastigheter: AFA Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter i Stockholm och Malmö. I Stockholms innerstad är vi en av de större fastighetsägarna vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 400 000 kvm till ett värde av cirka 36,5 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se