AFA Fastigheter omförhandlar två avtal i Elefanten Mindre 1, Drottninggatan 25

Pressmeddelande
30 oktober 2020klockan 10.12

Algorithmica och AXA Partners Sweden fortsätter att vara en viktig del av mixen i det före detta bankhuset, som idag har ett tydlig fokus på hyresgäster inom kapital­förvaltning, för­säkring och arkitektur.

Foto: AFA Fastigheter

– Vi är glada över att ha förlängt avtalen med två av de befintliga hyresgästerna. Både Algorithmica, som förhyr 465 kvadratmeter i huset och har varit vår hyresgäst i många år, och AXA Partners Sweden, som förhyr 339 kvadratmeter är viktiga för den fina sammansättningen i huset. De båda avtalen löper på fyra respektive fem år och ligger i linje med den hyresnivå vi bedömde innan pandemin, säger Marcus Berglund, förvaltare på AFA Fastigheter.

Elefanten Mindre 1, med adress Drottninggatan 25, uppfördes under tidigt 1970-tal samtidigt som det omtalade Parkeringshuset Elefanten. De båda fastigheterna förbands med en gång mellan husen. Parkeringshuset fick ge plats för nya bostäder 2003 men detta hus, som ursprungligen byggdes för bankverksamhet, stod kvar och byggdes om 2005 då även två nya plan tillkom. Huset har sedan dess löpande uppgraderats och har idag en väl fungerande mix med tyngdpunkt på företag inom arkitektur och kapital- och försäkringsförvaltning. I entréplanet finns restaurang och butiker. 

– Vi jobbar långsiktigt och är lyhörda för kundernas behov över tid. Med vårt bestånd kan vi tillgodose våra kunders behov även om de förändras och oavsett vad anledningen till förändringen är, säger Per Orrestig, chef Affärsområde Kontor/Bostäder på AFA Fastigheter. 
 

Mer information: Per Orrestig, chef AO Kontor/Bostäder, AFA Fastigheter, 08-696 47 03, per.orrestig@afafastigheter.se

AFA Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter i Stockholm och Malmö. I Stockholms innerstad är vi en av de större fastighetsägarna vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 400 000 kvm till ett värde av cirka 36,5 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se  

www.algorithmica.se

www.axa.com