Afa Fastigheter och ByggVesta delar det samägda bolaget Grön Bostad

Pressmeddelande
26 maj 2021klockan 18.05

Efter 10 års gemensamt ägande delas det samägda fastighetsbolaget Grön Bostad upp mellan ägarna Afa Sjuk­försäkrings­aktiebolag (via Afa Fastigheter) och ByggVesta. Grön Bostad har funnits sedan 2011 och totalt har 4 000 gröna hyresrätter och studentbostäder utvecklats på attraktiva adresser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Uppsala och Linköping.

Grön Bostads affärsidé var att äga och förvalta hållbara och miljövänliga fastigheter i tillväxtorter där hyresgästerna ska erbjudas kvalitativt boende. Bolaget var bland de första i Sverige att utveckla hållbara bostäder i stor skala med säkra metoder. 

Delningen av bolaget kommer att göras successivt under 2021 där fastighetsbeståndet kommer att delas mellan ägarna.

 ByggVesta har sedan starten förvaltat fastigheterna i Grön Bostads portfölj och kommer att fortsätta göra det även för det bestånd som Afa Fastigheter tar över efter delningen av fastighetsportföljen. Varumärkesnamnet Grön Bostad kommer fortsatt att ägas av ByggVesta. 

 

– Vi på ByggVesta är på en fantastisk resa och vårt ansvarstagande som långsiktig fastighetsägare och stadsutvecklare står oförändrat. Delningen görs för att kunna utveckla hyresrättsmarknaden, städerna där vi finns, våra hus och vårt ägande på ett stabilt och lönsamt sätt även framgent, säger Jenny Jonsson, VD på ByggVesta.

 

– Vi har varit mycket nöjda med vårt samarbete med ByggVesta och vårt innehav i Grön Bostad men nu är det dags att gå vidare och hitta nya affärsmöjligheter, säger Anna Berfenstam, på Afa Fastigheter.

Vid frågor kontakta:
Jenny Jonsson, VD, ByggVesta:  076 119 90 84, jenny.jonsson@byggvesta.se 
Anna Berfenstam, Transaktionschef, Afa Fastigheter: 0727 49 48 98, anna.berfenstam@afafastigheter.se

Om Afa Fastigheter:
Afa Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på Afa Försäkring. Vårt kapital placeras ansvarsfullt för att ge en avkastning som både tryggar framtida ersättningar och bidrar till låga och långsiktigt stabila premier för våra försäkringstagare. Afa Fastigheter förvaltar kontor, hotell 
och bostäder och värdet av vårt fastighetsbestånd uppgår till ca 35 miljarder kronor. 
Om ByggVesta:
ByggVesta är en innovatör som utvecklar, bygger, äger och förvaltar hållbara bostäder för en modern livsstil. Vi specialiserar oss på hyresrätter och studentbostäder. Genom att skapa inkluderande områden gör vi skillnad - på riktigt. Vi har lång erfarenhet av att utveckla bostäder över hela Sverige. Idag förvaltar vi fler än 3200 lägenheter och har cirka 1000 lägenheter i produktion. ByggVesta – Vi förändrar världen genom våra hus