Afa Fastigheter medverkar till minskning av effekttoppar

Pressmeddelande
9 december 2022klockan 13.29

Under perioden 9–18 december kommer bristen på elenergi vara påtaglig. Afa Fastigheter vill bidra till att minska de problem det medför.

Mot bakgrund av Regeringens vädjan vid dagens presskonferens har Afa Fastigheter beslutat att stänga ner sina stora värmepumpsanläggningar och övergår till fjärrvärmedrift under dessa dagar.

– På så sätt bidrar vi till att minska risken för nedstängning av elnätet och att prisnivån skenar. Vi ser även över vilka mer långsiktiga åtgärder vi kan vidta för att ytterligare stötta regeringens vädjan om besparingar och minskning av förbrukning vid effekttoppar. Åtgärderna görs i samarbete med Stockholm Exergi och kommer inte att påverka våra kunder, säger Stefan Hedengren, chef Teknik och Projekt, Afa Fastigheter.

Mer information:

Stefan Hedengren Chef teknik och Projekt Afa Fastigheter 08-696 47 09
stefan.hedengren@afafastigheter.se 

Lars Edberg, Verksamhetschef Afa Fastigheter 08-696 40 81
lars.edberg@afafastigheter.se 

Afa Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter främst i Stockholm och Malmö. I Stockholms innerstad är vi en av de större fastighetsägarna vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 350 000 kvm till ett värde av cirka 37 miljarder SEK inklusive innehavet i Granit Bostad AB. Afa Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på Afa Försäkring. afafastigheter.se