AFA Fastigheter i samarbete för att hjälpa de svagaste

Pressmeddelande
1 april 2020klockan 08.38

Coronakrisen påverkar oss alla men framför allt drabbas de individer som redan har det svårt. Restaurangbranschen är en av de branscher som hittills drabbats hårdast av de försiktighetsåtgärder som utbrottet har lett till. AFA Fastigheter har tillsammans med en av hyresgästerna och Stockholms Stadsmission påbörjat ett samarbete som gagnar de mest utsatta i samhället.

Produktion av matportioner på restaurang Mynchen. 

Samarbetet innebär att AFA Fastigheter bekostar och distribuerar cirka 550 portioner veckovis som Stockholms Stadsmission är i akut behov av.

Matlådorna tillverkas av restaurang Mynchen i Münchenbryggeriet, som därigenom kan hålla en större del av verksamheten igång.

Stadsmissionen arbetar intensivt för att fortsätta hålla öppet och ge stöd till de som är i behov av hjälp. 

– Många av våra deltagare tillhör den grupp som löper mycket stor risk att bli allvarligt sjuka vid smitta. För de av våra deltagare som inte kan ta sig ut ordnar vi nu också med hemleverans av matlådor, säger Linda Nyqvist, Stockholms Stadsmission. 

– Vi märker också att några av våra verksamheter har fler besök än vanligt, oron för smittspridningen är stor men oron för att bli utestängd från samhället är minst lika stor.

– Vi ser dagligen nya exempel på fantastiska, kreativa lösningar. Det här är ett sätt där vi kan bidra genom att stödja både våra kunder och Stockholms Stadsmissions viktiga verksamhet. Vi har ett mångårigt samarbete med Stockholms Stadsmission och är även partnerföretag. Vårt stöd går i första hand till Nattjouren och Bostad först, säger Lars Edberg, förvaltningschef på AFA Fastigheter.

Lars Edberg_250x300.jpg
Lars Edberg, förvaltningschef på AFA Fastigheter. Foto: Helene Grynfarb.

– Att vi, i den situation som samhället nu befinner sig i, kan ge ytterligare stöd till arbetet med att hjälpa samhällets mest utsatta individer känns väldigt meningsfullt, säger Lars Edberg.

Mer information: 
Lars Edberg, Chef Förvaltning, AFA Fastigheter, 08-696 40 81, lars.edberg@afafastigheter.se 
Linda Nyqvist; Ansvarig företagssamarbeten, 08-68 42 3064, linda.nyqvist@stadsmissionen.se 

AFA Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholms innerstad är vi en av de större fastighetsägarna vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 400 000 kvm till ett värde av cirka 36,5 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring afafastigheter.se

 Mer info om Stockholms Stadsmission: stadsmissionen.se