Afa Fastigheter hyr ut till Söderberg & Partners

Pressmeddelande
26 januari 2021klockan 08.59

Fastigheten Ladugårdsgrinden 18 är belägen precis vid Stureplan och har en total uthyrningsbar yta om cirka 17 000 kvadratmeter. Afa Fastigheter och Söderberg & Partners har tecknat avtal för kontorsytor om cirka 5 500 kvadratmeter.


Bild: Ladugårdsgrinden 18, Afa Fastigheter.

Fastigheten består av tre huskroppar och inrymmer även hotellet Scandic Anglais med entré mot Humlegården. Söderberg & Partners flyttar in i kontorsdelen och en totalyta om cirka 5 500 kvadratmeter som vetter mot Stureplan och Biblioteksgatan. 

– Vi är mycket glada att kunna välkomna en av de mest välrenommerade aktörerna inom kapital- och försäkringsrådgivning till huset och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Olle Berntsson på Afa Fastigheter. 

Söderberg & Partners erbjuder finansiell rådgivning till privatpersoner, företag och institutioner inom pension och företagsförsäkringar och är även en av Sveriges ledande aktörer inom förmögenhetsförvaltning. 

– Lokalerna är anpassade för ett modernt arbetssätt. Det stämmer väl överens med de behov som vi ser framöver gällande en större flexibilitet i hur vi arbetar och varifrån vi kommer utföra vårt arbete. Just nu arbetar cirka 90 procent av våra medarbetare från hemmet och använder sig av digitala verktyg som vi ser även kommer att påverka hur vi arbetar framöver. Vi avser att flytta in under början av juni men det är oklart än så länge när vi kommer att ha full bemanning på kontoret då vi mycket noga följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Regeringen kommunicerar, säger Jenny Persson, HR ansvarig, på Söderberg & Partners.  

Mer information:
Olle Berntsson, chef AO Hotell, Afa Fastigheter: 08-696 40 80, olle.berntsson@afafastigheter.se 
Lars Edberg, chef Förvaltning, Afa Fastigheter: 08-696 40 81, lars.edberg@afafastigheter.se 

Afa Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter främst i Stockholm och Malmö. I Stockholms innerstad är vi en av de större fastighetsägarna vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 400 000 kvm till ett värde av cirka 36,5 miljarder kronor. Afa Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på Afa Försäkring.
afafastigheter.se