AFA Fastigheter hyr ut till Avtalat i Klarabergshuset

Pressmeddelande
15 september 2020klockan 07.35

Klarabergshuset, precis intill Stockholms Centralstation, har en total uthyrningsbar yta om 22 000 kvadratmeter. Nu har AFA Fastigheter tecknat avtal i huset med Avtalat.


Bild: Klarabergshuset, AFA Fastigheter

Under hösten flyttar Avtalat in på plan 10 i Klarabergshuset. Totalytan är cirka 750 kvadratmeter. Kontoret har en generös takhöjd och terrass med utsikt över centrala Stockholm. Hyrestiden löper på ungefär fem år.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har bildat ett gemensamt ägt bolag, Avtalat, med syfte att öka kunskap om och förtroende för kollektivavtalade försäkringar och pensioner på den privata arbetsmarknaden. Bolagets uppdrag är att säkra att alla som omfattas förstår vad dessa förmåner innebär och hur de fungerar. Bolaget startar sin verksamhet den 1 januari 2021.

– Lokalerna är anpassade för ett modernt och agilt arbetssätt. Det stämmer väl överens med vårt uppdrag att skapa en digital och effektiv mötesplats för information och vägledning om pension och försäkring via jobbet, säger Niklas Hjert, VD.

– Vi är glada att kunna välkomna Avtalat till Klarabergshuset. Under senaste året har vi utfört en rad åtgärder med syfte att utveckla fastigheten och minska fastighetens klimatavtryck, parallellt har vi arbetat med uthyrningen. Nu är alla bitar på plats och huset är fullt uthyrt, säger Mattias Östman, förvaltare på AFA Fastigheter.

Mer information:
Mattias Östman, Förvaltare AFA Fastigheter, tel 08-696 40 86  mattias.ostman@afafastigheter.se  
Erika Wallner, uthyrningsansvarig AFA Fastigheter, tel 08-696 43 10 erika.wallner@afafastigheter.se  

AFA Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter främst i Stockholm och Malmö. I Stockholms innerstad är vi en av de större fastighetsägarna vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 400 000 kvm till ett värde av cirka 36,5 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se