AFA Fastigheter genomför två stora geoenergianläggningsprojekt i Stockholms innerstad

Pressmeddelande
23 april 2020klockan 13.19

En del i AFA Fastigheters hållbarhetsstrategi är att löpande förädla och modernisera fastigheterna, vilket innefattar allt från enkla åtgärder till stora anläggningsinvesteringar. Nu installerar AFA Fastigheter geoenergiteknik i både den största bostadsfastigheten, Sockerbetan 1 vid Nytorget, och den i särklass största kommersiella fastigheten, Münchenbryggeriet, vid Söder Mälarstrand.

Münchenbryggeriet. Foto: AFA Fastigheter
 
Fyra mil rör under Münchenbryggeriet och berget som lagringskälla Münchenbryggeriet med sina närmare 50 000 kvadratmeter är en byggnad med behov av både värme och kyla under stor del av året. Här har 54 energibrunnar, var och en 400 meter djup, samt drygt 4 mil rör för värmeväxling i brunnarna installerats. Värme- och kylpumparna ger möjlighet att flytta och återvinna energin inom fastigheten, berget under fastigheten utnyttjas som värme- och kyllager och pumparna drivs av 100 procent förnybar el. På taket planeras för installation av solceller. Den samlade energibesparingen beräknas uppgå till 63 procent.

– I detta projekt ser vi en fantastisk potential i att kunna återvinna och lagra den energi som vi tillför huset. Att använda berget som lagringskälla för att kunna spara energi och använda den när den behövs minskar kraftigt vårt behov av köpt energi, säger Stefan Hedengren, chef för Teknik och projekt på AFA Fastigheter.

Logistikplanering är en utmaning för geoenergiprojekt i innerstaden
Fastigheten Sockerbetan 1 utgör ett eget kvarter mitt i hjärtat av Söder vid Nytorget. I byggnaderna finns över 200 bostadslägenheter och ett flertal restauranger och butiker i entréplanen. Projektet startade i augusti 2019 med borrning av sammantaget 24 energibrunnar på de två innergårdarna, varje brunn är cirka 380 meter djup. När arbetet avslutas i april försörjer den nya geoanläggningen fastigheten med hela det årliga behovet av uppvärmning och varmvatten. Anläggningen ger dessutom möjlighet till egenproducerad kyla.

– Det är en utmaning att genomföra ett geoenergiprojekt av den här storleken i en bostadsfastighet mitt i centrala Stockholm. Det är komplext, särskilt när det gäller tid- och logistikplanering. Lokalerna i fastigheten har varit i full drift under arbetets gång och vi har verkat för att arbetet ska ha minimal påverkan på de boende i fastigheten, säger Stefan Hedengren.

Sockerbetan1_Nytorget_800x200.jpg
​​​​​​​
Sockerbetan 1, Nytorget. Foto: AFA Fastigheter

Mer information: Stefan Hedengren, chef för Teknik och projekt på AFA Fastigheter: 08-696 47 09, stefan.hedengren@afafastigheter.se  
Vid frågor om bilder på fastigheterna, kontakta Siv Wikström, projektledare på AFA Fastigheter: 08-696 46 13, siv.wikstrom@afafastigheter.se

Läs AFA Försäkrings Hållbarhetsrapport 2019 här.

AFA Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholms innerstad är AFA FAstigheter en av de större fastighetsägarna vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 400 000 kvadratmeter till ett värde av cirka 36,5 miljarder kronor. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se