3,8 miljoner till forskning om styrning av arbete och hälsa från politiskt perspektiv

Pressmeddelande
2 november 2021klockan 08.00

Att vara en motor, roder eller sänke: Styrning av arbete och hälsa från politiskt perspektiv. Detta forsknings­projekt, vid Mälardalens högskola, är ett av nio projekt inom arbetsmiljö och hälsa, som sammanlagt beviljats närmare 25 000 000 kronor av Afa För­säkring i årets tredje omgång av anslag för forskning.

– Vi vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar ett tryggt och friskt arbetsliv, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till nio nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Att vara en motor, roder eller sänke: Styrning av arbete och hälsa från politiskt perspektiv

I kommuner och kommunala företag har politiker respektive bolagsstyrelsen det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Deras beslut påverkar både arbetsmiljöarbetet och de anställdas arbetsförhållanden. Trots detta saknas forskning om hur politiker hanterar frågor om arbetsmiljö, arbete och hälsa. En studie av denna hantering kan bidra med ny kunskap som kan stödja de styrande och därigenom främja god arbetsmiljö och hälsa för anställda i kommuner och kommunala bolag.

Ulrica von Thiele Schwarz, vid Mälardalens högskola tilldelas 3 828 000 kronor för att undersöka hur politiker och medlemmar i kommunala bolagsstyrelser förstår och tar sig an frågor som rör arbetsmiljö och hälsa. Intervjuer kommer främst att göras med personer med erfarenhet av flera styrande roller.

Projektet pågår till och med december 2024 och förväntas resultera i ny kunskap om hur bolagsstyrelser hanterar frågor om arbete och hälsa. Resultaten väntas kunna ge idéer om hur styrningen av dessa frågor kan förbättras.

 

Mer information och kontakt: 
Ulrica von Thiele Schwarz, professor i psykologi, Mälardalens högskola, tel: 070/755 31 91, e-post: ulrica.schwarz@mdh.se.

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Läs om alla nio forskningsprojekt som beviljats finansiering av Afa Försäkring i årets tredje anslagsomgång.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se