21 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelande
11 juli 2018klockan 08.00

AFA För­säkring finansierar varje år forskning med 150 miljoner kronor i syfte att förebygga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Vid 2018 års andra anslagsomgång har åtta forsknings­projekt beviljats totalt 21 487 000 kronor.

In-ear-monitorering – en hörselsäker lösning för framtidens musicerande?

Arne Nykänen tilldelas 3 196 000 kronor för att kartlägga musikers användning av in-ear-monitorer, utveckla teknik och metodik för musicerande på säker ljudnivå och ta fram utbildningsmaterial.

Arne Nykänen vid Luleå tekniska universitet, 0920–49 21 39, arne.nykanen@ltu.se

Smarta kläder för kostnadseffektiva valida riskbedömningar och direkt ergonomisk feedback

Mikael Forsman tilldelas 4 140 000 kronor för att optimera ett system med sensorförsedda klädesplagg, för fysiska exponeringsmätningar med hög kvalitet till låg kostnad.

Mikael Forsman vid Karolinska Institutet, 070–491 01 96, mikael.forsman@ki.se

Betydelsen av psykosociala förhållanden i arbetsmiljön för fysisk belastning, smärta och sjukfrånvaro i äldreomsorgen

David Hallman tilldelas 2 902 000 kronor för att ta reda på hur höga fysiska och psykosociala arbetskrav inom äldreomsorgen bidrar till muskuloskeletala besvär och sjukfrånvaro.

David Hallman vid Högskolan i Gävle, 026–64 84 39, david.hallman@hig.se

Mätmetodik, bedömning och åtgärder av högfrekventa vibrationer för minskade vibrationsskador

Hans Lindell tilldelas 3 199 000 kronor för att utveckla en mät- och utvärderingsmetod för högfrekventa vibrationer.

Hans Lindell vid Swerea IVF, 031–706 60 02, hans.lindell@swerea.se

RAMP 2.0 för systematisk riskhantering på företag

Linda Rose tilldelas 3 184 000 kronor för att automatisera riskhanteringssystemet RAMP och utveckla systemet så att det inkluderar mätning av belastningsrisker för händer.

Linda Rose vid Kungliga Tekniska Högskolan, 08–790 94 96, linda.rose@sth.kth.se

Behandling av bäckensmärta hos kvinnor

Lena Marions tilldelas 700 000 kronor för att i två studier undersöka den smärtstillande effekten av melatonin för kvinnor med svår mensvärk respektive bäckensmärta orsakad av endometrios.

Lena Marions vid Karolinska Institutet, 070–493 68 26, lena.marions@ki.se

Handledsartros orsaker, behandling och resultat

Maria Wilcke tilldelas 1 166 000 kronor för att kartlägga båtbensfrakturer och risken att de orsakar artros, utvärdera operationstekniker och undersöka psykologiska faktorers inverkan på resultatet av artrosoperationer.

Maria Wilcke vid Karolinska Institutet, 070–829 46 1, maria.wilcke@sll.se

Strategisk samverkan – utvärdering och utveckling av nya arbetssätt inom arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor

Ewa Wikström tilldelas 3 000 000 kronor för att utvärdera effekterna av en arbetsmiljösatsning i Västra Götalandsregionen och arbetsmiljöarbetet i tre förvaltningar samt utveckla ett arbetssätt för strategiskt och processinriktat arbete med att främja arbetsmiljö och förebygga ohälsa.

Ewa Wikström vid Göteborgs universitet, 031–786 44 89, ewa.wikstrom@handels.gu.se

Ytterligare information finns på afaforsakring.se/forskning 

Kontaktpersoner
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 070-893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se  
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se