10 % extra föräldrapenning - Informationskampanj om ny kollektiv­avtalad för­säkring

Pressmeddelande
17 februari 2014klockan 07.15

Från 1 januari 2014 finns en ny kollektivavtalad försäkring som ger extra ersättning vid föräldraledighet, Föräldrapenningtillägg. Den ger ett tillägg till föräldrapenningen från Försäkringskassan för privatanställda och kooperativt anställda arbetare.

För att informera om den nya försäkringen så har AFA Försäkring i samverkan med Svenskt Näringsliv och LO en kampanj som kommer att pågå under hela 2014.

– Syftet med kampanjen är att skapa kännedom hos de som omfattas av föräldrapenningtillägget om att de har en ny försäkring, som kan ge dem upp till 10 % extra ersättning vid deras föräldraledighet, säger Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör, AFA Försäkring.

Informationskampanjen startar under vecka 8 och pågår i olika kanaler hela 2014.
Den kommer innefatta information via landets alla mödravårds-/barnavårdscentraler (MVC/BVC), i

utvalda kanaler (magasin, föräldrasajter på internet och mobil annonsering) där målgruppen befinner sig.

Till kampanjsidan: www.afaforsakring.se/10procentextra

För mer detaljerad information om den nya föräldraförsäkringen se vårt pressmeddelande:
Föräldrapenningtillägg - Ny kollektivavtalad föräldraförsäkring från den 1 januari 2014

Där finns även exempel på hur stor ersättning man kan få från försäkringen.

Bifogar annons – 10 % extra föräldrapenning. 

Fakta om Föräldrapenningtillägg
:
Svenskt Näringsliv och LO ingick den 30 april 2013 en överenskommelse om att utforma en försäkring om kompletterande föräldrapenning. Den nya försäkringen ger kompletterande ersättning till den som får föräldrapenning från Försäkringskassan. Försäkringen kallas föräldrapenningtillägg (FPT). Den som får föräldrapenning från Försäkringskassan får dessutom en ersättning som motsvarar 10 procent av inkomsten upp till tio prisbasbelopp (444 000 kronor, vilket motsvarar en månadslön på 37 000 kronor). För lönedelar över tio prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 procent. Ersättningen betalas under högst 180 dagar för den som varit anställd i minst två år och 60 dagar för den som varit anställd i minst ett år.

Mer information:
Vid frågor kontakta AFA Försäkrings kundcenter måndagar–fredagar kl. 8.00–17.00 på telefon 0771-88 00 99 eller ställ din fråga via vårt webbfrågeformulär.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.