Andra språk – Other languages

Hur man översätter denna webbplats till andra språk. / How to translate this website into other languages.

This website translated by Google Translate into the following languages


Webbplatsen finns idag endast på svenska. Vill du surfa runt på webbplatsen på ett annat språk rekommenderar vi att du använder Google Översätt. Vi tar dock inget ansvar för om översättningen blir felaktig på något sätt.


This website is currently available in Swedish only. If you wish to visit the website in other languages, we recommend for you to use Google Translate. Note that we will not be liable for any misinterpretations.

Translate into more languages

Finns inte ditt språk i listan ovan gör du så här för att översätta webbplatsen till ditt språk:

Du hittar Google Översätt här

Klistra in https://www.afaforsakring.se/ i rutan "Webbplats" och välj ett språk.


If your language is not listed above, this is how to translate this website into your language:

You will find Google Translate here

Paste https://www.afaforsakring.se/ into the text field "Webbplats" and choose a language.

Glasdörrar som är ingången till Afa Försäkrings kontor.

About Afa För­säkring

Afa För­säkring is an organisation owned by Sweden's labour market parties. We insure employees within the private sector, municipalities and county councils. Today more than five million people are covered by at least one of our insurances.