Styrelser

Anitra Steen

Anitra Steen

Född 1949.

Styrelseordförande i Afa Liv, Afa Sjuk och Afa Trygg sedan 2013. Styrelseordförande i ersättnings-, finans-,  försäkrings- och revisionsutskotten sedan 2013. 

Andra uppdrag: Styrelseordförande för Akademiska Hus AB och Teracom Group. Styrelseledamot i Baven AB, samt Oral Care Holding AB.

Anitra Steen har tidigare varit VD för Systembolaget, generaldirektör för Riksskatteverket samt statssekreterare i Regeringskansliet.

Ledamöter med anknytning till Svenskt Näringsliv

Grete Solvang Stoltz

Grete Solvang Stoltz

Född: 1970

Grete Solvang Stoltz är ny styrelseledamot i styrelsen för Afa Trygg och styrelsesuppleant i Afa Liv  sedan den 1 juni 2022.

Andra uppdrag: Group Vice president HR and Sustainability Munters.

Under perioden 2009-2022 har Grete Solvang Stoltz tillhört LKABs koncernledning i befattningarna Senior Vice President HR (2009-2015) samt Senior Vice President HR and Sustainability (2016-2022). Tidigare 12 år inom SCA i olika seniora ledande positioner däribland logistikchef, HR manager och CFO för SCA Packaging Munksund. Grete Solvang Stoltz har en Master in Business Administration från Luleå Tekniska Universitet.

Catharina Bäck

Catharina Bäck

Född 1966.

Styrelseledamot i Afa Trygg sedan 2014. Ledamot i Försäkringsutskottet och Beredningsnämnden FoU. Ledamot i TFA:s Försäkringsnämnd, AGS:s Försäkringsnämnd, FPT:s Försäkringsnämnd och TGL-nämnden.

Andra uppdrag: styrelsesuppleant i Collectum AB samt ordförande i Socialförsäkringsklubben.

Catharina Bäck är sedan 2014 försäkringsspecialist och förhandlare på Svenskt Näringsliv. Hon har tidigare arbetat som förhandlare på Sveriges Kommuner och Landsting och var dessförinnan departementssekreterare på Socialdepartementet. Catharina Bäck har en jur.kand. från Uppsala Universitet och är tingsmeriterad vid Åmåls tingsrätt.

Mattias Dahl

Mattias Dahl

Född 1971.

Styrelseledamot i Afa Trygg, Afa Sjuk och Afa Liv sedan 2019. Ledamot av Ersättningsutskottet.

Andra uppdrag: Ordförande i Trygghetsfonden TSL sedan 2019. 

Mattias Dahl är sedan 2019 vice VD för Svenskt Näringsliv med ansvar för arbetsgivarfrågor. Innan dess var han VD för Transportföretagen. Han har även varit förhandlingschef hos Svensk Handel, processförare och förhandlare hos Sveriges Byggindustrier, processförare hos Ledarna samt biträdande jurist hos advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Mattias Dahl har en jur. kand. från Stockholms Universitet.

Pär Andersson

Pär Andersson

Född 1961.

Styrelseledamot i Afa Liv sedan 2007 och styrelsesuppleant i Afa Trygg sedan 2010. Ledamot i AGB-nämnden samt suppleant i TGL- och Försäkringsnämnden. Ledamot i försäkringsutskottet sedan 2008. 

Andra uppdrag: styrelseordförande i Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL, styrelseledamot Svensk Handels och Arbetsgivarnas A-kassa.

Pär Andersson har en jur.kand. 1988 och fil. kand. i Nationalekonomi 1997. Har jobbat som tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt 1988-1991. Elektriska Arbetsgivarföreningen 1991-1994, Foyen & Partner Advokatbyrå 1994-1995 och på Sveriges Industriförbund 1997-2001. Sedan 2001 jobbar han som Försäkringsspecialist och förhandlare på Svenskt Näringsliv.

Ingvar Backle

Ingvar Backle

Född 1958.

Styrelseledamot i Afa Sjuk sedan 2013. Ledamot i Revisionsutskottet sedan 2014.

Carina Lindfelt

Carina Lindfelt

Född 1964.

Styrelsesuppleant i Afa Trygg sedan 2009.

Carina Lindfeldt arbetar som avdelningschef för avdelningen Arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv.

Björn Oxhammar

Björn Oxhammar

Född 1958.

Styrelseledamot Afa Liv, styrelsesuppleant Afa Sjuk.

Ansvarig för Svenskt Näringslivs placeringstillgångar. Arbetar också med konfliktersättningsfrågor.

Anders Canemyr

Anders Canemyr

Född 1975.

Styrelseledamot i Afa Sjuk och styrelsesuppleant i Afa Liv sedan 2021.

Andra uppdrag: Styrelseledamot Fora AB, styrelseledamot Collectum AB, styrelseledamot Kollektivavtalsinformation Sverige AB och styrelseledamot SN Process AB. Ledamot ITP-nämnden.

Anders Canemyr är sedan 2021 chef för Pensioner & Försäkring på Svenskt Näringsliv.

Anders Canemyr har en jur.kand. och en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap. Tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt. Biträdande rättssekreterare vid Arbetsdomstolen. Arbetsrättsjurist Skogsindustrierna, biträdande förhandlingschef Industriarbetsgivarna, förhandlingschef Livsmedelsföretagen, vice VD och tf VD Livsmedelsföretagen, chef Industrisamverkan & Internationella arbetsgivarfrågor Industriarbetsgivarna.

Per Hidesten

Per Hidesten

Född 1962.

Styrelseledamot i Afa Sjuk och Afa Liv sedan 2021. Ledamot av Ersättningsutskottet.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i PRI ideell förening och Garantistiftelsen för ITP och TGL

Per Hidesten är sedan 2012 VD för Industriarbetsgivarna. Innan dess var han vice VD och förhandlingsdirektör hos Skogsindustrierna. Han har tidigare även varit chefs-/bolagsjurist hos Coca-Cola i Sverige och Norge, arbetsrättsjurist och biträdande chefsjurist hos HAO Handelns och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation samt Almega och dessutom åklagare vid regionåklagarmyndigheten i Stockholm.

Per Hidesten har en jur.kand. från Stockholms universitet.

Lena-Liisa Tengblad

Lena-Liisa Tengblad

Född: 1964

Styrelseledamot i Afa Trygg sedan 2022 samt ledamot av revisionsutskottet.

Andra uppdrag: Ledamot i Stiftelsen för särskilda pensionsmedel, ledamot i Startkraft (dotterbolag till TRR) samt suppleant i Collectum. 

Lena-Liisa Tengblad är vd för Gröna arbetsgivare sedan 2015. Innan dess var hon vd för Grafiska Företagen. Hon har även varit chef för Industrial Relations på Scandinavian Airlines, SAS, och förhandlingsjurist på HAO, Handelns Arbetsgivarorganisation.

Lena-Liisa Tengblad har en jur kand från Uppsala Universitet.

Ledamöter med anknytning till LO

Jörgen Johansson

Jörgen Johansson

Född: 1965

Styrelsesuppleant i Afa Sjuk och Afa Liv sedan 2022.

Andra uppdrag: Andre vice ordförande i GS Facket.

Har jobbat 30 år inom förpackningsindustrin.

Glenn Abrahamsson

Glenn Abrahamsson

Styrelseledamot i Afa Liv sedan den första juni 2022.

Glenn Abrahamsson har varit fackligt aktiv sedan 1991. Blev lokalombudsman 2003 och började på förbundskontoret som central ombudsman 2013.

2020 tillträdde han som enhetschef för ledningskansliet.

Urban Pettersson

Urban Pettersson

Född 1966.

Styrelseledamot i Afa Trygg sedan 2018.

Förbundsordförande Elektrikerna.

Urban har en bakgrund som installationselektriker i Stockholmsområdet har varit fackligt aktiv sedan i början på 80-talet med flera olika förtroendeuppdrag ombudsman sedan 2001 anställd på förbundet 2003.

Stefan Carlén

Stefan Carlén

Född 1964.

Ordinarie styrelseledamot i Afa Liv sedan 2017.

Chefsekonom på Handelsanställdas förbund och arbetar med frågor som rör samhällsekonomi, lönebildning och arbetsmarknad.

Thorbjörn Johansson

Torbjörn Johansson

Född 1963.

Styrelseledamot i Afa Sjuk sedan 2012 och ledamot i Finansutskottet och Ersättningsutskottet sedan 2013. Avtalssekreterare på LO. Gått folkskola och 2-årigt byggnadstekniskt gymnasium samt deltagit i arbetsrättsliga och fackliga kurser mm. Har tidigare arbetat som avtalssekreterare på Byggnads, praktiserat på EU-parlamentet, varit ombudsman på Byggnads lokalavdelning Väst samt arbetat som byggnadsarbetare på Svenska Väg, JCC och Skanska.

Christoffer Jönsson

Christoffer Jönsson

Född 1979.

Styrelseledamot i Afa Sjuk och ledamot i finansutskottet.

Christoffer Jönsson är VD och koncernchef för Bantorget Förvaltning AB och VD för Bantorget Finans AB. Han innehar en M.Sc. ifrån Handelshögskolan i Stockholm och en Jur. kand. ifrån Stockholms universitet.

Eva Guovelin

Eva Guovelin

Född 1964.

Styrelseledamot i Afa Sjuk sedan 2010.

Andra uppdrag: Ordförande i Livsmedelsarbetarnas fastighetsaktiebolag och Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa. 

Eva Guovelin har en bakgrund som livsmedelsarbetare på Cloetta i Ljungsbro där hon senare blev Livsmedelsarbetareförbundets klubbordförande samt arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen.

Yvonne Nygårds

Yvonne Nygårds

Född 1968.

Styrelseledamot i Afa Liv sedan 2015.

Började jobba som städare 1987 och har haft fackliga uppdrag inom Fastighetsanställds Förbund sedan början av 90-talet. Bland annat som klubbordförande, avdelningsordförande och ledamot av förbundsstyrelsen. Anställdes som lokalombudsman i Dalarna och Gästrikland 2001, och är sedan november 2014

Andre Ordförande i Fastighetsanställdas Förbund.

Reneé Andersson

Renée Andersson

Född 1965.

Styrelseledamot i Afa Liv sedan 2010 och styrelsesuppleant i Afa Trygg sedan 2009. Ledamot i försäkringsutskottet.

Magnus Furbring

Magnus Furbring

Född 1963.

Styrelsesuppleant i Afa Sjuk och Afa Liv sedan 2010. Ledamot i försäkringsutskottet.

Johan Ingelskog

Johan Ingelskog

Född 1977.

Styrelseledamot i Afa Sjuk.

Avtalssekretare Kommunal.

Andra uppdrag: Bland annat ledamot i Sunt Arbetsliv, Prevent, Omställningsfonden, KR-delegationen samt Arbetsdomstolen.

Har tidigare varit enhetschef för Arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal.

Lars Gäfvert

Lars Gäfvert

Född 1963

Styrelseledamot och ledamot av revisionsutskottet. Från och med den 5 oktober 2022 styrelseledamot i Afa Trygg.

Andra uppdrag: Förtroendevald revisor i bland annat ETUC European Trade Union Confederation och NFS Nordens fackliga samorganisation.

Ekonomichef vid Bantorget Förvaltning AB och verksam också för LO, Landsorganisationen i Sverige.

Ursprungligen auktoriserad revisor vid KPMG och senare ekonomichef vid bland andra KONE Sverige och andra såväl större som mindre företag. Sedan 2015 verksam inom LOs koncern.

Ledamöter med anknytning till PTK

Malin Wulcan

Malin Wulkan

Född: 1972

Styrelseledamot i Afa Trygg sedan 2022 och ledamot i Ersättnings- och Finansutskottet.

Andra uppdrag: Styrelseledamot PP Pension, styrelsesuppleant i Collectum AB och Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Malin Wulkan är sedan 2020 chefsjurist på Unionen. Hon har tidigare arbetat som förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd AB och Unionen och har därefter haft tjänster som teamchef och biträdande chefsjurist vid Unionen sedan 2014. Hon har en jur. kand. och har gjort notarietjänstgöring vid Södra Roslags tingsrätt.

Helena Hedlund, PTK.

Helena Hedlund

Född: 1963.

Styrelsesuppleant i Afa Trygg sedan 2022 och ledamot av revisions-och försäkringsutskottet sedan 2022.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Kollektivavtalsinformation Sverige AB samt styrelseledamot och vice ordförande i Trygghetsrådet TRS.

Helena Hedlund är sedan 2022 tillförordnad kanslichef på PTK, där hon även är ansvarig för enheten Avtal och villkor. Hon har tidigare arbetat som vice VD och förhandlingschef på Ledarna, som kanslichef på PTK, som chef för sektionen juridik och försäkring på Unionen samt som chefsjurist på Sif. Helena Hedlund har en jur.kand. från Stockholms universitet.