Susanna Toivanen

– Det ger goda effekter med bara 30 minuters utomhusarbete om det sker regelbundet, säger arbetslivsforskaren Susanna Toivanen.

Sju tips för att jobba utomhus

Tidning - Trygg på jobbet

Nya trenden är att förlägga vissa arbetsuppgifter utomhus. Enligt forskaren Susanna Toivanen har det uppenbara hälsoeffekter.

Trygg på jobbet, mars 2022.

Det finns flera stora arbetsmiljöutmaningar med kontorsarbete. Det alltmer digitaliserade arbetslivet har gjort många på arbets­marknaden alltmer stillasittande. Utvecklingen har också gjort att arbetet kan skötas mer effektivt och oberoende av tid och rum. Antalet långvariga sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat i samhället. Arbetslivsforskaren Susanna Toivanen har ägnat de senaste åren åt att utforska kopplingen mellan mer utekontorsarbete och hälsa. Den första vetenskapliga artikeln från hennes forskargrupp publicerades förra året och resultaten tyder på att det kan ge goda effekter.

– Forskargruppen har testat konceptet på 50 personer på arbetsplatser inom Malmö stad. Resultaten från det försöket visar att deras välbefinnande ökat trots att de var skeptiska till en början. Några deltagare har upplevt dåligt samvete om chefen eller kollegor sett dem när de har arbetat utomhus. Det finns en oro att det kan uppfattas som att de bryter mot normen, trots att arbetssättet var okejat av cheferna, säger Susanna Toivanen.

Naturen främjar hälsan

Hon och forskarkollegorna är några av landets främsta inom forskning kring kontorsmiljöer. Och det är ur framväxten av aktivitetsbaserade kontor som de hittat inspirationen till att inkludera utemiljöer i kontorsarbetet.

– På ett aktivitets­baserat kontor är det meningen att man ska kunna cirkulera under arbetsdagen beroende på vilka arbetsuppgifter man ska utföra. Det vi gjort nu är att inkludera utomhusmiljöer i det aktivitetsbaserade kontoret. Det finns väldigt stark forskning kring naturens hälsofrämjande effekter och det vi tittar på är om samma effekter finns vid utekontorsarbete.

Hur mycket utekontorsarbete behövs för att ge en effekt?

– Det ger goda effekter med bara 30 minuters utomhusarbete om det sker regelbundet. Det handlar alltså inte om att vara ute i åtta timmar.

Vad är det som är positivt med utearbetet?

– Det har en återhämtande effekt att låta blicken vila i naturen, se fåglar, känna dofter eller höra surrandet av humlor. Miljön påverkar positivt. Det måste inte heller vara att man går ut i skogen – att sätta sig på gården en stund kan också ge en välgörande variation.

Är det sommarhalvåret som är mest lämpat för detta?

– Det är kanske lättast då, men vårt behov är som störst på vintern när vi får mindre dagsljus. Då är det viktigt att gå ut när det är som ljusast.

Hur går ni vidare med forskningen?

– I vårt pågående projekt testar vi effekter av regelbundet utekontorsarbete på hälsa och återhämtning genom enkäter, intervjuer, stressarmband och glasögon som mäter ögonrörelser. Vi studerar även vilka utemiljöer som lämpar sig bäst. Vår nästa hypotes är att mer utomhusarbete kan påverka sjuktalen. Eftersom det finns tydliga belägg för att utomhusvistelse på fritiden ger en bättre hälsa är det sannolikt att detsamma gäller i arbetet. Ett exempel är de rehabiliteringsträdgårdar som SLU driver och forskar kring.

Finns det något man riskerar med att testa?

– Det finns så mycket belägg för kopplingen mellan natur och hälsa att man bara kan köra i gång, tycker jag. Många med kontorsarbete skulle nog ha möjlighet att göra det här mer och det har också skett under pandemin, som har snabbspolat synen på att ta möten gående flera steg framåt. På den negativa sidan finns att man kan snubbla eller få en allergisk reaktion.

Text: Per Cornell Foto: Jonas Bilberg, Shutterstock

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, mars 2022. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

7 tips för dig som vill jobba ute

  1. Walk and talk – gående möten – passar bra för ett fåtal personer eller för telefonsamtal. Kan skapa en öppen dialog samtidigt som man får rörelse.

  2. Utemöte kan med lite planering funka även för större grupper. Hitta en bra plats eller förlägg en del av mötet utomhus. Kläder efter väder.

  3. Utekontor. Flytta helt enkelt ut en del av arbetsdagen om det finns arbetsuppgifter som funkar för det och om vädret tillåter. Terrassen, gården eller en närliggande park kan vara bra miljöer.

  4. Ut och läs. Ett sätt att variera arbetsdagen är att ta med sig läsning ut. Du har kanske anteckningar eller en rapport att läsa.

  5. Ut och lär. All information är inte digital. En hel del går att lära sig utomhus, i närområdet, beroende på vilket arbete man har. Att se sig omkring kan också bidra till ökad kreativitet

  6. Hit och dit. Ta dig till olika platser under arbets­tiden till fots eller med cykel. Det ger vardagsmotion, återhämtning och stimulans.

  7. Ut och pausa. Det finns utrymme för paus eller rast under arbetsdagen. Att ta den utomhus utan sällskap av skärmar eller hörlurar ger positiva effekter.

Läs fler artiklar ur Trygg på jobbet

Omslag till tidningen Trygg på jobbet

Trygg på jobbets artikelarkiv

Här hittar du alla artiklar från tidningen Trygg på jobbet som vi även publicerat här på webben.